Misne nakane za mjesec travanj 2019.

Ponedjeljak
1.4.

7:00

Ljubica Bago za + Branka i ost. ++
Časne sestre za + s. Slavicu Filipović
Matija Kovač za ++ Katu, Ivana i ost. ++
Marica Bradarić za + Stanka
Ivka Čutura za ++ Ružicu, Ivicu i Juru

18:00

Ljuba Penava za ++ Jerku i Stanu

Utorak
2.4.

7:00

Zora Ramljak za ++ roditelje
Blagica Bešlić za + Jȍzu (ž.) Miličević
Marijan Marić za ++ Stjepana i Anđu
Goran Marić za ++ Antu, Ružu i Matu
Blagica Marić za ++ Jozu, Ivu i ost. ++

18:00

Iva Rezo za ++ Stjepana i Ivu

Srijeda
3.4.

7:00

Ljubo Kovač „Janjin“ za ++ Slavku i Janju Kovač
Mara Barišić za ++ roditelje i brata
Ante Martić za + Ivu (ž.)
Tanja Milićević za + Bozu i ost. ++
Obitelj Petric za ++ Stipu, Ivana i Ivu

18:00

Obitelj Mate Marasa za ++ Peru i Katuru

Četvrtak
4.4.

7:00

Obitelj Ćorić za + Vladu
Iva Biško za ++ Antu, Anu i ost. ++
Obitelj Mate Kovača za ++ Božu, Katu i ost. ++
Vlado Bakula za + Anu i ost. ++ iz ob. Bakula
Mira Karamatić za ++ Maria, Janju, Ljubu i Anku

18:00

Anđa Mandurić za ++ Davida, Branka, Ivana, Anicu i ost. ++

Petak
5.4.

7:00

Ante i Rosanda Polić za svoje ++
Frano Bakula za ++ Zorku, Antu i ost. ++
Luca Jukić za ++ Božu, Agatu, Ljubicu, Antu i Katu
Iva Čutura za + Matu
Eva Bošnjak za ++ Stjepana i Matiju

18:00

Obitelj za + Slobodana Jukića i ost. ++

Subota
6.4.

7:00

Obitelj za + Damira Martića
Jozo Penava za ++ Antu, Katu, Gorana i ost. ++
Anđa Senjak za + Mirka i ost. ++
Milan Karamatić za ++ Petra, Katu i ost. ++
Anka Leko za + Jozu

Nedjelja
7.4.

7:00

Draga Crnogorac za + Antu

8:30

Obitelj Šimuna Reze za + Veselka i ost. ++

10:00

Milena Čutura za ++ Juru i ost. ++ na Kupresu

11:30

Misa za puk

18:00

Zdenka Marić za ++ Šimuna, Stanu i Dragicu

Ponedjeljak
8.4.

7:00

Obitelj za + Jerku Miloša
Slavo Jukić za ++ Ivana, Ivu i ost. ++
Stanko Vukoja za + Josipa i ost. ++
Obitelj Ramljak za + Franu Ramljaka
Obitelj za ++ Branka i Roberta Petrica i ost. ++

18:00

Slavica Krnjić za ++ Marka, Lucu, Anicu i Petra

Utorak
9.4.

7:00

Nediljka Jurišić za ++ Maru, Peru i Miju
Mila Penava za ++ Ružu, Tomu, Ivana i Lucu
Jozo Lebo za ++ roditelje i ost. ++
Obitelj za ++ Ljubicu i Božu Ćorić
Stjepan Jukić za ++ Ivana i Katu

18:00

Cmilja Bešlić za + Matu i ost. ++

Srijeda
10.4.

7:00

Udruga ob. poginulih i nestalih za ++ branitelje
Zora Tomić za + Milana Tomića
Dragica Jukić za ++ Petra, Lucu i Anđu
Iva Kovač za ++ Branka, Vinka i ost. ++
Anka Tomić za ++ Vinka, Šimuna i Slavicu

18:00

Mara za + Anđu i Jozu Dragoja

Četvrtak
11.4.

7:00

Ante Bešlić za + Ivana
Iva Širić za svoje ++
Jozo Bešlić za ++ Stanu i Antu
Željko Vican za ++ Mirka i Milicu
Ljubica Bakula za + Petra i ost. ++

18:00

Ana Kovač za ++ Matu i Božanu

Petak
12.4.

7:00

Marija Rezo za ++ Juru i Zoru
Obitelj Bradarić za ++ Jerku, Slavku i ost. ++
Mate Begić za ++ Petra, Ivu (ž.) i ost. ++
Anica Bebić za + Antu
Antonija Bakula za ++ Anu i Kristinu Jukić

18:00

Ruža Jukić za ++ roditelje i ost. ++

Subota
13.4.

7:00

Obitelj za + Marijanu Barišić
Željko Crnogorac za ++ Ivana, Anu i ost. ++
Milica Kovač za + Ivana
Slavka Bešlić za ++ Blagu, Ivu, Ružu i ost. ++
Marinko Jukić za + Mladena i ost. ++

Nedjelja
(Cvjetnica)
14.4.

7:00

Milica kovač za ++ Peru, Ivana i Verku

8:30

Stipan Kapular za ++ Zlatku, Nikolu, Dragicu, Ljubicu i Stipana

10:00

Ante za ++ Ljubu, Vinka, Rafaela i Veselka

11:30

Misa za puk

18:00

Dragica Galić za ++ Ivicu, Denisa i Matu

Ponedjeljak
15.4.

7:00

Vinka Mitar za + Ivu
Ante Bošnjak za + Tomislava
Djeca za ++ Ivu i Miju Bošnjak
Delfa Bakula za + Marinka i ost. ++
Zora Penava za ++ Stjepana, Šimu (ž.) i Ivu

18:00

Anđa Šušnjar za ++ Matu, Lucu, braću i sestre

Utorak
16.4.

7:00

Za + Lucu Marić
Ikan Crnogorac za + Ivu i ost. ++
Mario Crnogorac za + Petra
Matija Bašić za + Zvonimira, Ivana i ost. ++
Iva Čutura za ++ Matu, Matiju, Katu, Antu i Juru

18:00

Mario Jukić „Blažinović“ za + Matiju i ost. ++

Srijeda
17.4.

7:00

Obitelj za + Petra Karamatića
Marinko Čutura za ++ Jozu i Darinku Čutura
Ljiljanka za + Ivana Budimira
Štefica Jukić za ++ Anicu, Zvonka i Dragu
Obitelj za + Juru Landeku

18:00

Obitelj za + Križana i Domu

Četvrtak
18.4.

 

Veliki četvrtak

Petak
19.4.

 

Veliki petak

Subota
20.4.

 

Velika subota

Nedjelja
(Uskrs)
21.4.

7:00

Rade Kovač za svoje ++

8:30

Nada Jukić za ++ Miru, Peru i ost. ++

10:00

Marina za + Vinka Bagu

11:30

Misa za puk

18:00

Blagica Landeka za ++ Ljubu, Ružu, Jozu i Pȅru

Ponedjeljak
(Uskrsni ponedjeljak)
22.4.

7:00

Obitelj za ++ Anu i Miroslava Kovač
Obitelj za + Nediljka Penavu i ost. ++
Mario Jukić za ++ Franju i Slavku
Jerko Čutura za + Vinka i ost. ++

11:00

Obitelj za + Anđu Bago i ost. ++

18:00

Obitelj Mitar za + Antu i ost. ++

Utorak
23.4.

7:00

Obitelj za ++ Mirku, Jerku i Ivu Martić
Obitelj za + Darija Begića
Frano Suton za ++ Antu, Katu i Dragicu
Terezija Gavran za + Petra i ost. ++

18:00

Iva Jukić za ++ Stipana, Ivana, Ružu, Milu i ost.

Srijeda
24.4.

7:00

Ivan Bešlić za + Ivu i ost. ++
Milan Bešlić za ++ Jozu i Ivu
Slavica Bago za + Milana
Obitelj Landeka za svoje ++

18:00

Obitelj za + Zdravka Pirića

Četvrtak
25.4.

7:00

Za + Mariju Karamatić
Ljubo Bešlić za + Josipa i ost. ++
Obitelj Bošnjak za + Matea i ost. ++
Obitelj za ++ Andriju i Ružu Marić

18:00

Mara Budimir za ++ Milana i Antu

Petak
26.4.

7:00

Obitelj za + Ružu Landeka
Mara Biško za + Marijana, Anu i ost. ++
Obitelj Čutura za + Zdravka i ost. ++
Slavo Mandurić za svoje ++

18:00

Obitelj za ++ Katu i Srećka Žulj

Subota
27.4.

7:00

Matija Soldo za ++ iz ob. Zorić
Bože Soldo za ++ Stjepana, Žarka i ost. ++
Stipe Gavran za svoje ++

Nedjelja
28.4.

7:00

Obitelj Bešlić za ++ Petra, Martina, Katu i ost. ++

8:30

Ivan Čutura za svoje ++

10:00

Ivan Oreč za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Iva Čutura za ++ Juru, Matu i Matiju

Ponedjeljak
29.4.

7:00

Obitelj Biško za + Mladena Bišku
Ante Galić za ++ Dragana, Vinka i Njegomira Galić
Ante i Nediljka Jukić za ++ Ivana, Ivu, Vinka i ost.
Vinko Bago za ++ Stipu, Ružu i ost. ++
Dragica Marić za ++ Andriju, Lucu i Zorku

18:00

Marija Landeka za ++ Jazu i Ivu

Utorak
30.4.

7:00

Tea Markota za svoje ++
Ante Crnogorac za svoje ++
Petar Jukić za svoje ++
Kata Maras za ++ Ivana, Milu i Antu
Ivan Bešlić za + Stipana i ost. ++

18:00

Ante Begić za ++ Katu, Milana i ost. ++

2019  Župa Posušje