Misne nakane 26. 5. - 1. 6. 2019.

 

Nedjelja
26.5.

7:00

Jadranka Karamatić za ++ Franu i ost. ++ iz ob. Kovač

8:30

Senka Bašić za ++ Mariju i Darija Vukoja

10:00

Miroslav Penava za ++ Ivana, Anu i sestre

11:30

Misa za puk

18:00

Djeca za ++ Jerku i Ljubicu Ćorić

Ponedjeljak
27.5.

7:00

Vjekoslav Bakula za + Jerku
Monika Jurišić za + Miju
Obitelj Bakula za ++ Ivana, Šimu (ž.) i ost. ++
Ljubica Kovač za ++ Miroslava, Petra, Ružu, Jerku i Ferdu
Kata Rogić za ++ Ivana i Ružu Ripić

18:00

Obitelj za ++ Jakova i Matiju Bašić

Utorak
28.5.

7:00

Ivan Grubišić za + Maru i ost. ++
Hrvoje Kolobarić za ++ roditelje, braću i Matiju
Natalija Zlopaša za + Jadranka i ost. ++
Marinko Bašić za + Ivana
Nikola Penava za svoje ++

18:00

Slava Mandurić za + Jerku i ost. ++

Srijeda
29.5.

7:00

Ljubo Kovač za ++ Jelu (ž.) i Katu
Ivan Ramljak za + Križana Mandurića
Obitelj za ++ Anicu, Vinka i Jerku Čutura
Ljubica Grubišić za svoje ++
Ana Jukić za ++ Matu i Anđu

18:00

Radmila Galić „Koukaras“ za ++ Vinka, Njegu i Dragana Galić

Četvrtak
(Uzašašće)
30.5.

7:00

Ivan Penava za svoje ++
Mira Mandurić za svoje ++
Ruža Gavran za + Jerku

9:00

Danica Kevilj za ++ Janju i Matiju

18:00

Zdravka Galić za + Antu Galića

Petak
31.5.

7:00

Vinka Bakula za + Jozu (m.)
Renata Čerkez za ++ Ivana i ost. ++
Milica Drnasin Čutura za ++ Ružu, Anđu i Maria
Tomislav i Tonka Boras za svoje ++

18:00

Dubravka Kovač za + Milu (ž.) i ost. ++

Subota
1.6.

7:00

Obitelj za ++ Peru i Ružu Crnogorac
Ivanka Budimir za ++ Jagu i Ivicu (m.)
Marina Kovač za + Mladenku i ost. ++
Kata Budimir za + Nikolu Gojanija

2019  Župa Posušje