Misne nakane 6.- 12. 10. 2019.

 

Nedjelja
6.10.

7:00

Obitelj za + Cvitana i Tonku Jukić

8:30

Serafina Čuljak za ++ Blaža, Katu i ost. ++

10:00

Stipe Mrvelj za ++ Jerku, Anđu i ost. ++

11:30

Misa za puk

19:00

Školski djelatnici za sve ++ djelatnike u školskim ustanovama

Ponedjeljak
7.10.

7:00

Milka Lončar za + Anu i ost. ++
Ljubica Hrkać za ++ iz ob. Maras
Anka Tomić za ++ iz ob. Bešlić
Obitelj za + Marinka Martića

18:00

Iva Lebo za + Stipu

Utorak
8.10.

7:00

Anđa za + Antu Čuturu
Kata Crnogorac za ++ Andriju i Milicu
Obitelj za + Zoru Bešlić i ost. ++
Anđa Čutura za + Jozu i ost. ++
Danica Jukić za ++ Andriju, Jelu, Milana i ost. ++

18:00

Danica Bakula za ++ Stjepana, Anđu, Branka i Dragicu

Srijeda
9.10.

7:00

Obitelj za + Vinka Krnjića
Vinka Bakula za ++ roditelje, brata i ost. ++
Mario Mitar za + Stipu
Mate Oreč za ++ Anđu Dumančić, Peru i Ružu
Ana Biško za ++ Janju, Dragu i ost. ++ iz ob. Sivoš

18:00

Obitelj Galić za + Domina i ost. ++

Četvrtak
10.10.

7:00

Anđa Karamatić za ++ Peru, Stanu i ost. ++
Jerko Jukić za ++ Petra i Jerku
Dražen Bago za + Jozu i ost. ++
Obitelj za + Ivana Mitra
Vinka Klarić za ++ Maru Metod, Jozu Gašpara i ost. ++ iz ob. Gašpar

18:00

Ante Čutura za + Željku (m.) i ost. ++

Petak
11.10.

7:00

Petar Biško za ++ Antu, Ružu, Branka i Nadu
Obitelj Mandurić za + Milu (ž.)
Branko Mandurić za ++ Jerku, Milicu i Milana
Ana Jurišić za ++ Ivana i Anđu Krajinović
Šimun Mandurić za svoje ++

18:00

Željko Vican za ++ Katu i Iku Vican

Subota
12.10.

7:00

Petar Bago za ++ Ivana i Matiju
Obitelj Jukić za ++ Antu, Ljubicu, Katu i ost. ++
Veronika Petričušić za ++ Stjepana, Božu i Janju
Frano Šego za + Nedjeljku i ost. ++
Obitelj za + Anku Begić

2019  Župa Posušje