Misne nakane 8. - 14. 12. 2019.

 

Nedjelja
(Bezgrješno začeće BDM)
8.12

7:00

Mira Penava za ++ Božu, Ljubu i ost. ++

8:30

Ruža Rezo za ++ Ivana i Ivu Tokić i ost. ++

10:00

Marija i Živko Karamatić za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Ana Bago  za ++ Mirka i Anđu

Ponedjeljak
9.12.

6:00

Mirela Penava za + Pavu (m.)

7:00

Branko Gavran za ++ Petra i Ljubicu Čutura
Ljubica Boban za ++ Petra, Ivu i ost. ++
Marija Senjak za ++ Petra, Katu i ost. ++ iz ob. Bošnjak
Blagica Pišković za ++ Juru, Ružu i Anu Landeka

18:00

Obitelj za + Vladu Mitra

Utorak
10.12.

6:00

Ljubica Jurišić za ++ Žarka, Anu i Antu

7:00

Ivan Kovač za ++ iz Durmišuše
Mila Šimić za ubijene na Durmišuši
Jeronim Marić za svoje ++
Obitelj za + Vladu Jukića  i ost. ++

18:00

Kristina i Marijan Bešlić za svoje ++

Srijeda
11.12.

6:00

Slavica Bago za + Milana

7:00

Zorka Bakula za svoje ++
Ruža Crnogorac za + Petra i ost. ++
Ljilja Hrkać za ++ Jerku, Katu  i ost. ++
Obitelj za ++ Davida, Petra i Katu Karamatić

18:00

Ana Marić za ++ Ivu, Jakova i Anđu

Četvrtak
12.12.

6:00

Sinovi za ++ Matu, Ivana, Ivu i Anu

7:00

Za + Anu Lukić
Marijan Lukić za + Anu
Zora Crnogorac za ++ Katu, Petra i Ivana
Iva Milićević za ++ Dobroslava i Maru

18:00

Obitelj Marić za ++ Jerku, Anu i ost. ++

Petak
13.12.

6:00

Mara Marić za ++ Branka i Anđu Dragoja

7:00

Ljubomir Mrvelj za ++ Antu i Zdravku
Dragica Marić za ++ Zorku, Lucu i Andriju
Obitelj Mandurić za + Vinka Mandurića
Mira Rimar za ++ Matu, Antu i Katicu

18:00

Želimir i Ana Crnogorac za svoje ++

Subota
14.12.

6:00

Kata Dragoja za ++ Ivana i Matiju Pešorda

7:00

Obitelj za ++ Jakova, Anđu, Antu i ost. ++
Mara Budimir za ++ Antu, Milana i ost. ++
Djeca za ++ Šimuna i Anicu Rezo
Janja Bašić za + Stjepana
Obitelj za + Marka Jukića

2020  Župa Posušje