Misne nakane 9. - 15. 2. 2020.

 

Nedjelja
9.2.

7:00

Kata Penava za ++ Juru, Anu i Katu

8:30

Obitelj za + Vinku (ž.) i ost. ++

10:00

Mate Kovač – Nikić za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Ana Bošnjak za + Jerku i ost. ++

Ponedjeljak
10.2.

7:00

Obitelj za ++ Ružu i Andriju Marić
Nedjeljka Mandurić za ++ Zdravka, Antu i Katu
Obitelj Mihalj za ++ Anu, Andriju, Blagicu i Šimu
Ljuba Čuljak za svoje ++
Leo Slišković za ++ Antu i Anu Kuštra

18:00

Petar Landeka za ++ Ivana, Ružu, Iliju i Božu

Utorak
11.2.

7:00

Obitelj za + Marijanu Barišić
Obitelj za ++ Jozu i Anu Mrvelj
Mara Čutura za + Zvonku i ost. ++
Anka Tomić za ++ Ivana, Jerku i Slavicu
Katarina Pišković za ++ Franu Piškovića, Janju i Ivana

18:00

Djeca za ++ Krešu i Veru (ž.) Ćurdo

Srijeda
12.2.

7:00

Milan Mitar za ++ Danka, Maru i ost. ++
Veselko i Ružica Milićević za ++ iz ob. Kuntić i Ćubić
Branko Gavran za svoje ++
Ivan Bešlić za ++ Jozu, Ivu i Zdeslava
Obitelj Biško za ++ Križana i Janju

18:00

Krešo Marić za + Ivu (ž.) Bakula

Četvrtak
13.2.

7:00

Obitelj Žulj za + Živka (m.) i ost. ++
Sveto Karamatić za ++  Slavu (m.), Ivu (ž.), Slavu (m.)
Sinovi za + Antu
Kata Čutura za sve ++ iz ob. Čutura i Grubišić
Slavica Penava za ++ Slavena i Marija Grubišić

18:00

Karlo Jurišić za ++ Miju (m.) i Zorku Jurišić

Petak
14.2.

7:00

Obitelj Biško za + Matu i ost. ++
Janja Bešlić za + Ivana i ost. ++
Obitelj Bešlić za + Slavka (m.), Slavu (ž.) i ost. +
Ljubica Ćorić za ++ Pavu (ž.), Petra i Matu
Mario Penava za + Matu

18:00

Janja Karamatić za + Ivanu (ž.)

Subota
15.2.

7:00

Obitelj za + Ivana Lovrića
Milica Ćuk za + Ljubu (m.) i ost. ++
Zdenka Kovač za ++ Ljubu (ž.), Vencu i Antu
Luca Šušnjar za + Vladu (m.)
Zora Bešlić za ++ roditelje, brata i ost. ++

2020  Župa Posušje