Misne nakane 27. 11. - 3. 12. 2022.

Nedjelja
27.11.

7:00

Za + Slavu Mandurića

8:30

Obitelj za + Tomislava Senjaka i ost. ++

10:00

Slavka Pišković za ++ Petra, Branka, Anđu i Petra

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj Mandurić za + Slavu (ž.)

Ponedjeljak
28.11.

6:00

 //////////////////////////////////////////////////

7:00

Matija Mandurić za ++ Peru, Anu, Stjepana i Anđu
Obitelj za + Petra Kovača
Roditelji za + Martina Kneževića

18:00

Zdravka Galić za + Antu i ost. ++ iz obitelji Bračanović

Utorak
29.11.

6:00

//////////////////////////////////////////////

7:00

Obitelj Ante Martića za + Slavku
Obitelj Boras za + Stjepana
Nada Petričušić za ++ Matu, Milana, Željka i ost. ++
Tonka Lončar za + Antu

18:00

Mira Bešlić za ++ Branimira, Jozu i Dragicu Zorić

Srijeda
30.11.

6:00

Iva Širić za svoje ++

7:00

Obitelj za + Marka Jukića i ost. ++
Ante i Mira Crnogorac za svoje ++
Obitelj Ramljak za ++ Juku i Joku
Miro Ćorić za ++ Ivana i Ljubu Pišković
Ribolovno društvo za ++ članove

18:00

Mirjana Vican za ++ Vladu i roditelje

Četvrtak
1.12.

6:00

Obitelj za + Antu Begića

7:00

Obitelj za + Trpimira Mrvelja
Obitelj za + fra Marka Jukića
Za + Branka Jukića
Ana Mitar za + Jerku i ost. ++
Jerko i Ljubica Begić za ++ Ikića, Vranjku, Jozu i Jaku

18:00

Obitelj Petric za + Maria (m.)

Petak
2.12.

6:00

 Milka Bakula za + Lucu i ost. ++ iz obitelji Duspara

7:00

Obitelj za + Krešu Mandurića
Blago Kovač za ++ roditelje, Katu Bakulu i ost. ++
Obitelj za + Miroslava Ramljaka

18:00

Mira Karamatić za ++ Ljubu, Anku, Janju i Šimu

Subota
3.12.

6:00

Suzana Šilić za ++ Bernarda i Jakova

7:00

Za + Janju Martić
Danica Petric za + Miru, Franu, Anđu i ost. ++
Ante Martić za + Janju
Blago Kovač za ++ Dragu (ž.), Petra i Matiju

2023  Župa Posušje