Misne nakane 7. - 13. 1. 2018.


Nedjelja
7.1.

7:00

Zdravko Penava za + Matiju Penava i ost. ++

8:30

Anđa Crnogorac na odluku

10:00

Obitelj Crnogorac za + Milana i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Kristina i Marijan Bešlić za svoje ++

Ponedjeljak
8.1.

7:00

Nediljko Karamatić za ++ Maru i Ivana Karamatić
Marija Karamatić za + Anđelku
Obitelj za ++ Dragicu i Žarka Topić i ost. ++
Ivan Marić za ++ Ivana i Ivu
Ljubica Boban za ++ svekra, svekrvu i ost. ++

18:00

Ljilja Jukić za + Ivana

Utorak
9.1.

7:00

Braća za + Mirjanu Jukić – Dušić
Veronika Milićević za ++ Katu, Juru, Ivu i Matu
Obitelj za + Ljubu Čuturu
Jozo i Ana Jurišić za svoje ++
Mate Oreč za ++ Birđu, Tŏmu i sestre

18:00

Obitelj Krnić za + Milana Krnića

Srijeda
10.1.

7:00

Domin Hrkać za ++ Jerku, Katu i ost. ++
Katarina Bogut za + Ružu Bogut
Frano Širić za ++ Juru i Anu
Obitelj za ++ Ivana i Ivanku
Mara Bešlić za + Ivana i ost. ++

18:00

Željko Marić za ++ Marinka i Anu

Četvrtak
11.1.

7:00

Željko Jukić za svoje ++
Obitelj Kovač za ++ Anđu, Rafaela i ost. ++
Blago Karamatić za svoje ++
Marija Rezo za ++ Zoru, Juru i ost. ++
Ivan Bešlić za ++ Antu, Matiju i ost. ++

18:00

Slavica i Jozo Lebo za ++ roditelje

Petak
12.1.

7:00

Obitelj za + Željku Bakula
Nediljko Šušnjar za ++ Jozu, Anđu i Matiju
Frano Kovač – Barić za ++ Anu, Ivu, Matu, Jozu, Anđu i ost. ++
Vinko Crnogorac za svoje ++
Veselko Čutura za ++ Jozu, Ivu i ost. ++

18:00

Vida Bago za ++ Slavka i Ivu

Subota
13.1.

7:00

Dragica Begić za ++ Jozu, Katu i Anđu
Matija Mandurić za + Stanka i ost. ++
Luka Bradarić za ++ Anu, Juru i ost. ++
Radoslav Galić za ++ Petra i Ivu
Žarko Ramljak za ++ Ivana, Ivu i Ružu

free joomla templatesjoomla templates
2018  Župa Posušje