Misne nakane 18. - 24. 3. 2018.


Nedjelja
18.3.

7:00

Branka Bešlić za ++ Ivana, Anđu i ost. ++

8:30

Anđa Crnogorac za + Maru Mrvelj

10:00

Zdravka Bošnjak za ++ Nikolu, Anu, Ružu i ost. ++ iz ob. Čutura

11:30

Misa za puk

18:00

Marina Bago za + Vinka Bagu

Ponedjeljak
19.3.

7:00

Obitelj za + Miru Jukića
Tomislav Boras za + Dragicu Boras
Matija Vranjković za + Jozu
Branko i Gordana Ćuk za svoje ++
Anđa Mandurić za ++ Jozu, Domu, Peru i ost. ++

18:00

Jerko Jukić za ++ Tomu, Ružu, Jerku i ost. ++

Utorak
20.3.

7:00

Iva Širić za ++ Ivana, Mirka, Ivu i Venku
Obitelj Mate Bešlića za ++ Matu i Zoru
Zora Jukić za svoje ++
Ivan Bešlić za ++ Antu i Jozu
Djeca za + Stjepana Bakulu i ost. ++

18:00

Djeca za + Ivana Petrovića

Srijeda
21.3.

7:00

Obitelj za + Slavu Kovača
Branko Mikulić za ++ Petra, Ivu i ost. ++
Anđa Bakula za + Stanislava
Branko Oreč za + Vladu

18:00

Obitelj za ++ Krešimira i Vericu Ćurdo

Četvrtak
22.3.

7:00

Ana Jukić za + Ivana i ost. ++
Valentina Mandurić za + Ljubu Gavrana
Zorka Budimir za + Stanka Budimira
Bernardina Jukić za + Miroslava Kovača

18:00

Anka Ćuk za + Ljubicu Jukić

Petak
23.3.

7:00

Slava Penava za ++ Stjepana, Marinku i ost. ++
Obitelj za + Stjepana Čuturu
Branko Jurišić za ++ Stipu i Ružu
Frano Vranjković za ++ Ivu, Maru i Anu

18:00

Marinko Čutura za ++ Franu, Anđu i Ivicu Čutura

Subota
24.3.

7:00

Jerko Jukić – Matišić za ++ Križana, Katu, Iliju i Maru Novak
Vinko Oreč za ++ Birđu i Andriju
Anđa i Norbert Spitzberg za ++ Zoru i Boru Grumić
Kata Crnogorac za + Jozu i ost. ++

2018  Župa Posušje