Misne nakane 1. - 7. 4. 2018.

 

Nedjelja
1.4.

7:00

Obitelj za + Ivu Bešlić

8:30

Danica Kevilj za ++ Antu, Luku i Mandu

10:00

Dragica Galić za ++ Ivicu, Denisa i Matu

11:30

Misa za puk

18:00

Slavo Marić za ++ Ivana, Ivu i Anicu

Ponedjeljak
2.4.

7:00

Obitelj za + Jaku Lončar
Blagica Bešlić za + Jŏzu (ž.)

11:00

Anđa Mandurić za ++ Davida, Branka, Ivana i Anicu

18:00

Mladenci za ++ očeve

Utorak
3.4.

7:00

Obitelj Maras za + Rajka Marasa i ost. ++
Ljubica Bešlić za ++ roditelje, sestre i ost. ++ iz ob. Vidić
Obitelj Petric za ++ Branka, Roberta i ost. ++

18:00

Marinko Marić za ++ Anđu i Stjepana

Srijeda
4.4.

7:00

Obitelj za + Katu Lebo
Ljilja Ramljak za + Jozu Mihalja
Ljubica za ++ Jerku i Joku Tomić
Darinka Jurišić za ++ Stjepana Jurišića i Jerku Gašpara

18:00

Vinko Landeka za + Matu i ost. ++

Četvrtak
5.4.

7:00

Žarko Rezo za ++ Stjepana i Ivu Rezo
Luca Jukić za ++ Božu, Agatu, Antu, Ljubicu i Katu
Mara Kovač za svoje ++
Veronika Milićević za ++ Matiju, Ivana, Katu i Juru

18:00

Obitelj Jukić za + Slobodana

Petak
6.4.

7:00

Obitelj za + Damira Martića
Anka Tomić za ++ Vinka, Šimuna i Slavicu
Anđa Senjak za + Mirka i ost. ++
Suzana Šilić za + Bernarda Landeku

18:00

Milan Karamatić za ++ Petra, Katu i ost. ++

Subota
7.4.

7:00

Draga Crnogorac za + Antu
Anka Leko za + Jozu
Ljubo za ++ Slavku i Janju Kovač

2018  Župa Posušje