Misne nakane 15. - 21. 4. 2018.

Nedjelja
15.4.

7:00

Dominik Mitar za + Ivu Mitar

8:30

Roditelji za + Tomislava Bošnjaka

10:00

Ivan Čutura za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Milan Ćorić za ++ Božu, Ljubicu i ost. ++

Ponedjeljak
16.4.

7:00

Ikan Crnogorac za ++ Ivu, Matu, Zdenku i Luku
Matija Bašić za ++ Ivana i Zvonimira
Anica Bebić za + Antu
Vinko Bago za ++ Stipu, Ružu i ost. ++
Branko Martić – Zelić za ++ Peru, Zoru i ost. ++

18:00

Željko Vican za ++ Mirka i Milicu

Utorak
17.4.

7:00

Ruža Landeka za + Juru i ost. ++
Petar Majić za svoje ++
Slavo Mandurić za svoje ++
Mira Hrkać za ++ roditelje i sestru
Milan Landeka za ++ Ivana i Ružu

18:00

Milica Kovač za ++ Peru, Ivana i Verku

Srijeda
18.4.

7:00

Obitelj za + Petra Karamatića
Kata Maras za ++ Ivana, Miru i Antu
Milica Čutura za svoje ++
Zora Bakula za ++ Milu i Matu
Domin Mitar za ++ Katu, Ivana i Stanu

18:00

Obitelj za ++ Jakova i Matiju Bašić

Četvrtak
19.4.

7:00

Ljiljanka za + Ivana Budimira
Vinko Čutura za ++ Jozu, Darinku i ost. ++
Djeca za ++ Ivu i Miju Bošnjak
Iva Čutura za svoje ++
Mate Kovač za ++ Antu i Andru

18:00

Zora Crnogorac za ++ Katu, Petra i Ivana

Petak
20.4.

7:00

Ivica Crnogorac za + Petra
Nada Jukić za ++ Miru, Peru i ost. ++
Marinko Kovač – Barić za ++ Anu, Miroslava, Matu, Ivu, Anđu i Ljubu
Iva Čutura za + Matu
Delfa Bakula za + Marinka

18:00

Venka Lončar za + Domina i ost. ++

Subota
21.4.

7:00

Slavka Bradarić za ++ Jerku, Matu, Anđu i ost.++
Obitelj Mitar za ++ Dragu, Zoru i ost. ++
Ruža Jukić za + Tomislava i ost. ++
Iva Vlašić za + Miroslava i ost. ++ iz ob. Kovač
Obitelj Biško za ++ Tomislava i Jelu Čamber

2018  Župa Posušje