Misne nakane 10. - 16. 6. 2018.

 

Nedjelja
10.6.

7:00

Obitelj za + Milana Galića

8:30

Obitelj Jukić za ++ Antu, Ljubicu i ost. ++

10:00

Obitelj Kovač za + Tomislava Kovača

11:30

Misa za puk

19:00

Jagoda Šušnjar za ++ Stjepana, Ružu i Anu Penava

Ponedjeljak
11.6.

7:00

Obitelj za + Tomislava Jukića – Topa
Ante Gavran za svoje ++
Obitelj za + Ružu Marić i ost. ++
Mira Petrović za + Ivana i ost. ++
Slavka Bakula za ++ Marka, Zorku i Danicu

18:00

Obitelj Mitar za ++ Antu, Vladu, Antu i ost. ++

Utorak
12.6.

7:00

Obitelj za + Tomislava Senjaka
Mara Marić za ++ Berislava, Ivana i Martu
Ljubica Jurišić za ++ Žarku, Antu i Anu Jurišić
Frano Boban za + Brigitu
Mirjana Marić za + Željka i ost. ++

18:00

Vinko Galić za ++ Peru i Ivu

Srijeda
13.6.

7:00

Jadranka Soldo za + Stipu i ost. ++
Marija Karamatić za + Vinka
Ljubo Zlopaša za ++ Stipu i Anicu
Obitelj za ++ Jozu, Milu i ost. ++
Miro Bago za ++ Anu, Peru i ost. ++

18:00

Obitelj za + Barbaru Bakula

Četvrtak
14.6.

7:00

Dragica Jakovljević za ++ Andriju i Žarka
Roditelji za + Gorana
Ana za + Tomislava i roditelje
Ivica Dilber za ++ Vinka, Ružu i Jerku
Matija Čutura za + Franu

18:00

Ana Budimir za + Mirka

Petak
15.6.

7:00

Obitelj za + Blagicu Jukić
Mladen Lončar za + Blagicu i ost. ++
Zoran Čutura za+Jŏzu, Šimuna, Stjepana i Vinka
Pero Lončar za ++ Jozu, Anu, Zvonku i Dinku
Vinka Čuljak za duše u čistilištu

18:00

Kata Jukić za ++ Branka i Anu

Subota
16.6.

7:00

Iva Biško za ++ Anu, Antu i ost. ++
Ljubica Boban za ++ Petra, Ivu i Ivana
Obitelj za ++ Božu, Anđu i Miju
Željko Jukić za svoje ++
Katica Bevanda za + Lucu

2018  Župa Posušje