Misne nakane 1. - 7. 7. 2018.

 

Nedjelja
1.7.

7:00

Vinka Mitar za svoje ++

8:30

Anđa Crnogorac za + Iku Mrvelja

10:00

Suzana Šilić za ++ Lucu i Adama

11:30

Misa za puk

19:00

Ivan Čuljak za ++ Josipa, Anđu, Janju, Ivu i ost.+

Ponedjeljak
2.7.

7:00

Obitelj za + Jozu Tomića
Frano Suton za + Dragicu i ost. ++
Marija za + Jerku Jukića – Blažinovića
Dragica Maras za ++ roditelje i ost. ++ iz obitelji Vranjković

18:00

Matko Jukić za + Tonću

Utorak
3.7.

7:00

Danica Rezo za + Šimuna i Janju Dragoja i ost.+
Zora Ramljak za + Matiju i ost. ++
Obitelj za + Matu Martića i ost. ++
Slobodan Bešlić za ++ Petra, Klaru i ost. ++

18:00

Željka Galić za svoje ++

Srijeda
4.7.

7:00

Zdenka Bešlić za ++ Maru i Božu
Vlado Lulić za ++ Dragicu, Ivu i Anu
Luka Mandurić za svoje ++
Anđa Bakula za + Stipana i ost. ++

18:00

Vlado Čutura za ++ Ivu, Matu i Zdenka

Četvrtak
5.7.

7:00

Slobodan Martić za ++ Ivu, Martina, Jozu i Petra
Obitelj za + Anđu Vila
Branko Maras za ++ Stjepana, Ivu, Tomislava, Zoru i Anđu
Vinka Bešlić za + Mirka i ost. ++

18:00

Ruža Bakula za ++ Milivoja, Ivu i ost. ++

Petak
6.7.

7:00

Vinko Ramljak za +++ Milana, Jŏzu i Matu
Milan Landeka za + Matu
Iva i Veselko Leko za svoje ++
Obitelj Bešlić za ++ Martina, Katu i Ljubicu

18:00

Josipa Markota za + Antu

Subota
7.7.

7:00

Obitelj za + Anđu Bošnjak
Obitelj Jukić za + Katu Jukić i ost. ++
Ivan Martić za ++ Marka i Anđu
Zoran i Vesna Marić za ++ Damjana, Dragicu, Matu, Janju i ost. ++

2018  Župa Posušje