Misne nakane 2. - 8. 9. 2018.

 

Nedjelja
2.9.

7:00

Anđa Šimić za ++ Mandu, Franu i ost. ++

8:30

Zora Jukić za + Ivana i ost. ++

10:00

Iva Lebo za + Stipu

11:30

Misa za puk

18:00

Anđa Mandurić s obitelji za + Petra i ost. ++

Ponedjeljak
3.9.

7:00

Blagica Kovač za ++ Anđu i Stjepana Bošnjak
Ljubica Ramljak za + Katu i ost. ++
Slobodan Plejić za + Vinku Plejić

18:00

Obitelj za + Anđu Penava

Utorak
4.9.

7:00

Matija Vranjković za ++ iz obitelji Vranjković i Milićević
Slava Bešlić za ++ Juru, Petra i Ivu

18:00

Dragica Arapović za svoje ++

Srijeda
5.9.

7:00

Ana Jurišić za svoje ++
Obitelj za + Antu Bagu

18:00

Dragica Barišić za ++ Ivana i Anđu

Četvrtak
6.9.

7:00

Obitelj Ramljak za ++ Iku, Slavu, Marinu i ost. ++
Ante za + Tomislava Bošnjaka

18:00

Radica Mitar za ++ Jozu, Ivu, Žarka i ost. ++

Petak
7.9.

7:00

Marinko Jukić za + Milana i ost. ++
Željko Bošnjak za + Dinku (ž.)
Obitelj za + Vladu Čuturu – Kovačeva

18:00

Milan Bakula za + Stipana i ost. ++

Subota
8.9.

7:00

Kata Bešlić za ++ Jozu, Ivu i ost. ++
Ivanka Galić za ++ Marijana i Anu Budimir
Zvonko Budimir za ++ Ivu, Stjepana i ost. ++

2018  Župa Posušje