Misne nakane 9. - 15. 9. 2018.

 

Nedjelja
9.9.

7:00

Ana Budimir za + Danicu i ost. ++ iz ob. Bešlić

8:30

Katica Kovač za ++ Milana i Anu Galić

10:00

 

11:30

Misa za puk

18:00

za ++ Luku i Anu Krnić i Lucu Jelinčić

Ponedjeljak
10.9.

7:00

Djeca za ++ Petra i Laku
Kćeri za ++ Stipu, Ivu i ost. ++
Mate i Ranka Pavković za svoje ++

18:00

Ankica Grbavac za + Ivana i ost.+iz ob. Mandurić

Utorak
11.9.

7:00

Tonko Čamber za ++ Ćirila, Božu, Jurku i Dragicu
Ana Vranjković za + Miru (ž.)
Matija Bešlić za ++ Križana, Anicu, Stjepana, Anđu, Katu i Ljeposavu

18:00

Anđa Ereš za + Rudolfa

Srijeda
12.9.

7:00

Obitelj Galić za + Zvonimira Galića
Obitelj Prlić za ++ Katu i Slavku
Djeca za ++ Stjepana i Slavu Rezo
Gašparina Čutura za ++ Dobroslava i Maru

18:00

Zoran Čutura za ++ Šimuna, Jŏzu, Stjepana i Vinka

Četvrtak
13.9.

7:00

Anica Bošnjak za + Jerku i ost. ++
Veronika Petričušić za ++ Stipana, Janju i Božu
Ružica Vican za ++ Milicu i Antu
Obitelj za + Matu Landeku

18:00

Milan Bago za + Ljubu (m.) i ost. ++

Petak
14.9.

7:00

Luka Bradarić za ++ Luku, Stipu i ost. ++
Boro Rezo za ++ Antu, Danicu i Željka
Danica Petric za + Zoru Rezo
Ivan Mitar za ++ Božu, Stanu i ost. ++

18:00

Ankica Tolušić za svoje ++

Subota
15.9.

7:00

Nediljka Jurišić za ++ Jozu, Šimu i ost. ++
Petar Bakula za ++ Tomu, Janju, Matiju i ost. ++
Gordana Knezović za ++ Janju, Franju, Ivana, Anicu, Milu i ost. ++
Mate Senjak za + Ljubu (ž.)

2018  Župa Posušje