Misne nakane 7. - 13. 10. 2018.

 

Nedjelja
7.10.

7:00

Zora Tomica za ++ Milana, Božu, Ljubicu Ćorić

8:30

Jure Begić za ++ Petra, Maru, Ivana i Ružu

10:00

Ivan i Janja Galić za svoje ++

11:30

Misa za puk

18:00

Kata Kutleša za + Vicu

Ponedjeljak
8.10.

7:00

Dijana Čutura za + Antu Čuturu
Obitelj za + Zoru Bešlić i ost. ++
Branka Ramljak za + Mirku (m.)
Ana Bešlić za + Ljubu (ž.) Martić i ost. ++
Nediljko Bešlić za + Ivana i ost. ++

18:00

Obitelj za + Anu Marić

Utorak
9.10.

7:00

Vlado Mitar za svoje ++
Iva Tomić za ++ Milana, Božu, Katu i Maru
Ivan Vican za svoje ++
Ana Budimir za ++ Marijana, Matiju i ost. ++
Iva Jukić za ++ Petra, Matiju, Zvonku i Anu

18:00

Obitelj za + Domina Galića

Srijeda
10.10.

7:00

Anđa Karamatić za ++ Peru, Stanu i ost. ++
Jerko Jukić za + Peru Jukića
Dražen Bago za + Jozu i ost. ++
Zora Lebo za svoje ++
Zorka Bago za ++ roditelje i ost. ++

18:00

Obitelj za + Vinka Krnjića

Četvrtak
11.10.

7:00

Petar Biško za ++ Ružu, Antu, Nadu i Branka
Zvonko Mandurić za + Milu (ž.) i ost. ++
Branko Mandurić za ++ Jerku, Milicu i Milana
Anđa Čutura za + Jozu i ost. ++
Iva Lončar za + Matiju Bešlić

18:00

Ljuba Gavran za + Marinka

Petak
12.10.

7:00

Obitelj Jukić za ++ Ljubicu, Antu i ost. ++
Obitelj za + Anku Begić
Obitelj za ++ Tonku i Cvitana Jukića
Vlado Bešlić za svoje ++
Matija Vranjković za ++ Jurku, Ivu i Katu

18:00

Frano Šego za + Nedjeljku i ost. ++

Subota
13.10.

7:00

Iva Bakula za ++ Peru, Katu i ost. ++
Mario Kovač za + Nataliju
Ljubica Zlopaša za + Zlatka i ost. ++
Obitelj za ++ Jozu i Milu Miloš
Obitelj za ++ Tomu i Jozu

2018  Župa Posušje