BRAČNI SEMINAR – MUŠKARAC I ŽENA – DVIJE ISTINE U JEDNOM BRAKU


Dr. Jozefina Škarica je održala seminar za bračne parove: Muškarac i žena – dvije istine u jednom braku, od 23. do 25. 11.2018.  Na seminaru je bilo oko 50 parova koji su imali  jedinstvenu priliku da još bolje upoznaju sebe i pronađu izlaz iz mnogih bračnih poteškoća. Trodnevno predavanje,  koje je preraslo u praktično i korisno savjetovanje i osvješćivanje održala je doktorica u dosta dobrom raspoloženju punom smijeha i pozitivne vibre.

Na samom početku seminara dr.Škarica nas je uvela u samu definiciju braka. Što je brak? Dva ja, dva ti – jedan drugom ti, dva unikata, dvije istine u jednom braku. Jedna se istina zove muškarac, druga se istina zove žena, u svemu različiti, različito mislimo, različito govorimo, različito iste stvari vrednujemo, različiti u seksualnim potrebama, ali u ljubavi i povjerenju i jednoj emocionalnoj potpori jedan drugome svaki dan iznova i to na način onog drugog, a ne kako ja mislim.
Muškarac i žena u dobrim odnosima svaki dan iznova do kraja života.

Kao prvo JA. Dva ja su brak. Svaki dan iznova. Nema se zasititi. Tko sam ja sebi? Cijenim li ja sebe? Poštujem li se? Mogu li ja sebi oprostiti? Jesam li ja sam/ sama sa sobom u dobrim odnosima?

Zrelost- za brak su potrebne dvije zrele osobe. Zrela osoba koja ima  dobar odnos sa sobom, dobar odnos s Bogom i dobar odnos s tobom ( bračnim drugom). Preskačemo sebe, s Bogom polovično bliski i odmah idem tebi, kako, i to ne ide na dobro.
Psihički dio smješten je u mozgu i ako je mozak u redu, organski,  i psiha je u redu.
5 elemenata potrebnih za brak koje treba primati, a i davati:

 • Razum - za brak treba imati pameti.
 • Mašta- za sutra, za naprijed, a ne za nazad. Možemo zajedno maštati, diviti se jedno drugome. Puno analize dovodi do paralize.
 • Osjećaji - pozitivni- radost, ljepota, dobrota, povjerenje i negativni – tuga, žalost, odbačenost, nepovjerenje, osveta, ljubomora.  Naučiti razlike i s njima se nositi. Ženu vode  80 % osjećaji, a 20% razum, a kod muškarca 80% razum, a 20% osjećaji.
 • Volja- ja te hoću ili ja te neću, moja volja, moj izbor. Ja hoću tebe prihvatiti drugačijim od sebe. Nema harmonije ako živimo samo  jednu razinu. Ja te hoću voljeti.
 • Izbor-treba davati, a i primati

Brak je kada muškarac i žena koji su u svemu različiti – u ljubavi, povjerenju i emocionalnoj potpori na način onoga drugog, a ne kako ja mislim da treba, žive u dobrim odnosima iznova svaki dan do kraja života. Brak sjedi na ljubavi istaknula je Škarica te nadodala da su u braku dvije istine. Dva zrela JA, u poniznosti mogu biti zrelo MI te da je zrela osoba ona koja je u dobrom odnosu sa sobom, s Bogom i drugima.

Napomenula je da se svaki čovjek sastoji od tri dijela:  tjelesni , psihički dio (zdrav razum, mašta, osjećaji, volja, izbor), duhovni dio ( savjest, moralnost, ljubav, vjera, povjerenje, dostojanstvo, opraštanje, sloboda, mir).  O ova tri dijela sebe čovjek svaki dan treba voditi brigu i to hraniti svaki dan.
Da bi ljubav u braku opstala potrebno ju je hraniti, a njezina hrana su kako kaže Škarica:

 • Vrijeme- muškarac svaki dan treba dati ženi svoje uho na 15 minuta jer je njoj potrebno da kaže što je muči i vrlo vjerojatno će ih u tih 15 minuta riješiti jer žena govorom rješava problem. Muškarcu treba svaki dan pola sata mira, on svoje probleme rješava u tišini. Potom se navečer moraju dogovoriti kada će sutra biti njihov sat vremena, taj sat mora biti prije 20 sati navečer, sve iza 20 sati su otpadci dana i tri dana godišnje samo za njih dvoje.
 • Ja – cijeloga sebe sa sva ona tri dijela
 • Osjećaj nježnosti i pažnje
 • Razumijevanje – treba biti isti, nema prvi, drugi, srce treba odlučiti
 • Dijalog – razgovarati jedan s drugim o njima, ne samo o djeci, računima i poslu, imati slobodu govora, pohvaliti jedno drugo. Govor može biti: a) verbalni govor, b) neverbalni govor– geste, gestikulacije, mimika lica koja je posebno bitna c) unutarnji govor – da bi jedno drugo shvaćali ozbiljno  i d) monolog – mrtvačka procesija – brak bez govora, ne pretpostavljati nego komunicirati.

Za dobru i ispravnu komunikaciju potrebno je svaki put upotrijebiti pet glagola:

 • Govoriti (Kakva je moja riječ? Stvaralačka ili rušilačka?)
 • Slušati (Znam li ja slušati?)
 • Provjeriti (Jesam li ja dobro razumjela/razumio?)
 • Razmisliti (Kad nam razgovor ne uspijeva?)
 • Odgovoriti (Bez omalovažavanja drugog).

Doktorica je istaknula i Faze nezadovoljstva kod žene i kod muškarca:
Žena:

 • Gubi ravnotežu – nema dobre komunikacije , osjećaj shrvanosti, umor, pojačana konzumacija hrane i slatkiša, tone, postaje neuredna.
 • Previše radi – dokazuje sebi da sve može, želi da je drugi vrednuju, potrebna joj je pomoć.
 • Žena zašuti – nema seksualnosti, nje kao osobe nema, ne može izdržati.

Muškarac:

 • Pretjeran rad – cijeli dan radi, sve mu smeta.
 • Šutnja – nema govora, priče, povlači se u sebe.
 • Puno govori – rafali govora, želja da napakosti ženi, živci dosežu svoj vrhunac.

Na predavanju je istaknula da seksualnost u braku – služi za ljubav i stvaranje novoga života. Kod muškarca je 80% seks, libido i požuda, 20% emocije. Žena je 80% emocija, nježnost i pažnja i 20% seks. Ona razdvaja srce i tijelo. Muškarac koji voli ženu njemu je bračni čin izričaj ljubav. A žena koja voli svoga muškarca voli ga kroz osjećaje, nježnost i pažnju, tek onda seks. Doktorica  je napomenula da bi žena bila spremna na izričaj ljubavi kroz bračni čin, potrebno je zadovoljiti njezinu emocionalnu stranu te da je muškarcu zdrav seksualni život jako važan, no međusobno se moraju nadopunjavati.

Metodu kao rješenje  tj. razvijanje dijaloga savjetuje nam Škarica da napišemo Pismo ljubavi – kako se osjećam u braku, zamoliti za oprost i naravno sam oprostiti.

Drugi način rješenja je pustiti Isusa u svoj život. Slušati Ga srcem, slušati njegovu riječ. Isus je ozdravljao u duhu, stišavao oluje, hranio je mnoštvo, ozdravljao gluhonijeme, slijepe pa može i mene ako mu ja to dopustim. Isuse daj da i ja progledam, daj da cijenim i poštujem svoga muža. Osloboditi se nemoći u braku: prihvatiti drugoga, biti strpljiv, čekati, dati se poučiti, htjeti mijenjati sebe i oprostiti. I pitamo se: Isuse čujem li te? Zašto te ne razumijem? Zovem li te na pravi način?

Doktorica je također govorila i o ulozi djeteta u braku. Dobar brak preduvjet je za odgoj djece. Navela je par činjenica na koje moramo posebno obratiti pažnju:

 • Ja moram slušati dijete – čuti ga
 • Ja moram biti dobra osoba – otvoreno srce
 • Ja moram odvojiti vrijeme za dijete – ući u svijet djeteta i pokazati mu na njegov način koliko mi je stalo do njega
 • Ja moram postaviti granice – znati reći DA i NE, biti dosljedan- što je najvažnije u dobrom odgoju
 • Ja moram ispitati sposobnosti i mogućnosti svog djeteta – razgovarati s njim
 • Ja moram pružiti ljubav obiteljskog zajedništva – zajedništvo, obiteljski ručak
 • Ja moram uvažiti dječji strah – dijete ima pravo na svoj strah
 • Ja moram omogućiti da dijete uoči dobrotu – dopustiti da sudjeluje u mom radu
 • Ja moram pohvaliti dijete svaki dan – odvojiti svoje vrijeme za dijete
 • Ja moram djetetu govoriti što se smije i što je dobro, a ne samo što se ne smije

Isto tako navela nam je modele obitelji, tj, 4 stila roditeljskog odgoja:

 • Autoritarni (strogi roditelj)  – nema topline, komunikacije
 • Popustljivi roditelji – nema granice, jako usmjereni, popuštaju
 • Nezainteresirani roditelji – ne zanima ih što se događa s djecom, ne da im se, muče se sa sobom
 • Autoritativni roditelji – pokazuju brigu, toplinu, komunikacija dvosmjerna

Doktorica je poseban naglasak stavila na upoznavanje razlika između zdrave i bolesne obitelji. Da bi obitelj bila zdrava potrebno je imati tj. živjeti 4 stupa: ljubav, red, rad i blagoslov, a temeljno je da muž i žena cijelo vrijeme budu svjesni da oni, jedno drugom moraju biti na prvom mjestu. Jedino na taj način će sve funkcionirati. A čim oni jedno drugome ne budu na prvom mjestu dolazi do svađa, problema tj. narušavanja obiteljskog sklada jer dijete nosi model braka svojih roditelja.


I na kraju nam je dala podatak da je prema istraživanju: 25% dobrih brakova, 35% rastavljenih brakova i 40 % loših brakova.

2019  Župa Posušje