Misne nakane 10. - 16. 11. 2019.

Nedjelja
10.11.

7:00

Za + Ivu (ž.) Bago

8:30

Jerko Bakula za ++ Anu, Matu i ost. ++

10:00

Anica Hrkać za + Vinka i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Žarko Bešlić za ++ Mirka, Zorku i Milana

Ponedjeljak
11.11.

7:00

Obitelj za + Ivu (ž.) Gavran
Ivanka Crnogorac za + Gorana
Obitelj Kovač za + Zvonku Kovača
Veselka Marić za ++ Ivu i Marinka

18:00

Mladenka Lebo za ++ Rajka, Štefu i ost. ++

Utorak
12.11.

7:00

Za + Klaru Bakula
Kata Bošnjak za + Petra
Zora Bakula za ++ Ivana, Ivu (ž.) i ost. ++
Ana Mandurić za + Milu (ž.)

18:00

Mira Gavran za ++ Ružu, Antu i Jozu (m.)

Srijeda
13.11.

7:00

Za + Maru Mikulić
Zoran Bakula za + Matiju (ž.) i Cvitana Bakula
Mila Tolušić za ++ Juru Tolušića, Peru Čuturu i ost. ++
Ivka Čutura za ++ Ivicu, Juru i ost. ++
Blago Kovač za ++ Andriju, Ružu i ost. ++

18:00

Mila Galić za + Dinka (m.) i ost. ++

Četvrtak
14.11.

7:00

Obitelj za + Marka Sliškovića
Obitelj za ++ Ivana i Mandu Mitar i ost. ++
Domin Čuljak za svoje ++
Mira Hrkać za ++ roditelje i Olgu
Ljubica Karamatić za ++ Peru, Ivu (ž.) i ost. ++

18:00

Roditelji za + Ivana Jukića

Petak
15.11.

7:00

Otac za + Matea Bošnjaka i ost. ++
Ana Bošnjak za + Danku i ost. ++
Vinka Bakula za ++ iz ob. Bakula i Mrvelj
Zora Bago za ++ iz ob. Senjak
Obitelj Bešlić za ++ Anicu i Mirku (m.)

18:00

Stana Pavković za ++ Ivu (ž.) i Stipu

Subota
16.11.

7:00

Ankica Polić za + Miru (m.) i ost. ++ iz ob. Polić i Jukić
Darko i Zorka Budimir za svoje ++
Ivan Vican za svoje ++
Ljuba Bakula za ++ Ivu, Marinka i ost. ++

2019  Župa Posušje