Misne nakane 20. - 26. 8. 2017.


 

Nedjelja
20.8.

7:00

Ana Jurišić za ++ Janju, Antu, Marijana i ost. ++

8:30

Vinko Jukić za ++ Stipana, Stanu i ost. ++

10:00

Milica Kovač za ++ Ćiru, Katu i Ivana

11:30

Misa za puk

19:00

Branko Kovač za ++ Ivana, Matiju i ost. ++

Ponedjeljak
21.8.

7:00

Zdenka Kovač za ++ Anđu, Pašku i ost. ++
Dragica Kovač s djecom za + Petra i ost. ++
Branko Martić za + Zorku

18:00

Ante Jukić za ++ Petra, Matiju i Zvonku

Utorak
22.8.

7:00

Obitelj Čutura za + Ivu Čutura
Matija Vranjković za ++ Ivu, Jurku i Katu
Ante Kovač za ++ Luku, Maru, Ivana, Stipana, Ivu i Ivu

18:00

Obitelj za + Ivana Jukića

Srijeda
23.8.

7:00

Obitelj za + Milana Begića
Obitelj Maras za + Marinka
Pero Lončar za ++ Jozu, Anu, Zvonku i Dinku

18:00

Žarko Bešlić za ++ Zorku, Mirka i Milana

Četvrtak
24.8.

7:00

Sveto Karamatić za + Slavu (m.) i ost. ++
Ljubo Bakula za ++ Marinka, Ivu i ost. ++
Ljubica Zovko za + Ivana

18:00

Janja Karamatić za + Antu i ost. ++

Petak
25.8.

7:00

Drinka Milićević za + Milu (m.)
Mara Karamtić za ++ Šimuna, Matiju i ost. ++
Obitelj za ++ Ivu i Jozu Čutura

18:00

Josip Barišić za + Tomislava

Subota
26.8.

7:00

Dragica Begić za ++ Milu i Stanku
Pavo Zlopaša za ++ Jerku, Anđu i ost. ++
Matea Galić za + Matiju i ost. ++ iz ob. Galić
Marinko Jukić – Biškušić za svoje ++

free joomla templatesjoomla templates
2017  Župa Posušje