Misne nakane 17. - 23. 3. 2019.

 

Nedjelja
17.3.

7:00

Jȍza Maras za ++ Cvitana, Katu i Matiju

8:30

Branko Bogut za + Petra

10:00

Iva Lebo za + Božu

11:30

Mise za puk

18:00

Josip Gašpar za ++ Antu, Dragicu i ost. ++

Ponedjeljak
18.3.

7:00

Obitelj Oreč za + Vladu
Radica Čutura za duše u čistilištu
Željko Mandurić za ++ Janju, Vinka i ost. ++
Anđa Kraljević za ++ Jozu, Ivu i ost. ++
Milan Landeka za ++ Ivana, Ružu i ost. ++

18:00

Obitelj za ++ Stjepana, Cvitu, Jozu, Ivana i ost. ++

Utorak
19.3.

7:00

Matija Vranjković za + Jozu
Obitelj za + Miru (m.) Jukića „Brašnarević“
Mario Karamatić za ++ Slavu (ž.), Mariju, Anđu i Stjepana
Anđa Mandurić za ++ Peru, Jozu, Domu, Ivu i ost. ++
Branko Bešlić za ++ Ivana i Anđu

18:00

Djeca za + Ivana Petrovića

Srijeda
20.3.

7:00

Obitelj za + Ivana Crnogorca
Ivan Bešlić za + Antu
Branka Bešlić za ++ Anu, Juru i Ivana
Petar Bakula za ++ Matu i Ivu (ž.)
Zdravka Grbovac za ++ Filipa, Anu i ost. ++

18:00

Boro Ramljak za + Antu

Četvrtak
21.3.

7:00

Obitelj za + Slavu (m.) Kovača
Mate Kovač za ++ Antu i Andru
Janja Bešlić za ++ Petra i Ivu (ž.) Mikulić i ost. ++
Zora Jukić za svoje ++

18:00

Anđa Bakula za ++ Stanislava, Matiju i Božu Bakula

Petak
22.3.

7:00

Zorka Budimir za + Stanka i ost. ++
Branka Jukić za ++ Stjepana i Maru Jelić
Slavo Kovač za ++ Stjepana, Dragicu i ost. ++
Obitelj Biško za + Tomislava, Marka i Jelu Čamber
Željko i Vinka Jukić za duše u čistilištu

18:00

Anđelka Čutura za ++ Ljubicu i Andriju Jukić

Subota
23.3.

7:00

Obitelj za + Matu Bešlića
Obitelj za + Ivana Jukića – „Tomičića“ i ost. ++
Obitelj za + Ivu (ž.) Čutura
Milan Zlopaša za svoje ++
Iva Vlašić za ++ Jerku, Jȍzu i ost. ++

2019  Župa Posušje