Misne nakane 19. - 25. 3. 2023.

Nedjelja
19.3.

7:00

Anđa Mandurić za ++ Jozu, Domu (ž.), Ivu (ž.), Peru i ost. ++

8:30

Anđa Crnogorac za ++ Stipu, Maru, Anđu i Milana Mrvelj

10:00

Blago Crnogorac za ++ Ivana, Milu i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Željko Ramljak za ++ Antu Ramljaka, Antu Oreča i ost+

Ponedjeljak
20.3.

7:00

Obitelj Bešlić za + Matu i ost. ++
Gabrijela Zlopaša za + Jadranku Brezić i ost. ++
Matija Vranjković za + Jozu
Obitelj za + Vladu Budimira

18:00

Miroslav i Darinka Kovač za ++ Franju, Milana, Maru i ost. ++

Utorak
21.3.

7:00

Branko Mikulić za ++ roditelje i ost. ++
Obitelj za + Slavu (m.) Kovača
Miljenko i Ljubica Srebrović za ++ roditelje i ost. ++
Zora Jukić za svoje ++

18:00

Obitelj za + Stanislava Bakulu

Srijeda
22.3.

7:00

Kata Crnogorac za ++ Jozu, Miju, Delfu, Ivana, Anđu, Stanka i ost. ++
Mira Ćorić za + Janju Pišković
Andrea Oreč za ++ Daniela i Ivu Maurer
Obitelj Bakula za + Ivu i ost. ++  

18:00

Marinko i Anđelka Čutura za ++ Ljubicu Jukić, Franu, Anđu, Ivicu i ost. ++

Četvrtak
23.3.

7:00

Branka Jukić za ++ Stjepana, Maru Jelić i Stjepana
Iva Oreč za + Juru
Mila Lebo za ++ Antu i Milu (ž.)
Stana Pavković za ++ Antu, Ivu Romić, Stipu, Ivana i Stipu

18:00

Marko Kelava za ++ Jozu i ost. ++

Petak
24.3.

7:00

Obitelj Bešlić za + Ivana
Sinovi za + Ivana Jukića
Ivan Čutura za + Matiju i ost. ++
Obitelj Lebo za ++ Stipu i Ivu (ž.)

18:00

Djeca za ++ Milu i Ljubu Bašić

Subota
25.3.

7:00

Obitelj za + Antu Penavu
Mate Kovač za ++ Antu, Andru, Katu, Andru i Ružu
Ruža Rezo za ++ Ivana, Ivu Tokić i ost. ++

9:00

Obitelj Maras za + Ivana i ost. ++

18:00

Veselka Marić za + Ljubu i ost. ++

2023  Župa Posušje