Misne nakane 25. 2. - 2. 3. 2024.

Nedjelja
25.2.

7:00

Za + Milu (m.) Marića i ost. ++

8:30

Za + Zdenku Čuturu (m.)

10:00

Za ++ Iliju, Katu, Veselka, Nediljku i ost. ++ iz obitelji Lebo

11:30

Misa za puk

18:00

Za ++ Peru, Ružu i ost. ++ iz obitelji Stipić

Ponedjeljak
26.2.

7:00

Za + Anđu Ramljak i ost. ++
Za + Jozu (ž.) Crnogorac
Za + Nedjeljku Maras
Za ++ Miju i Maru
Za ++ iz obitelji Suton

18:00

Za + Branku Širić

Utorak
27.2.

7:00

Za + Matu Bošnjaka i ost. ++

18:00

Za + Ivu Bago

Srijeda
28.2.

7:00

Za ++ Milu (ž.) i Jerku Ramljak
Za ++ Zvonimira Ramljaka i njegove roditelje
Za ++ Slavka i Tonku (ž.) Tomić

18:00

Za + Josipa Lončara

Četvrtak
29.2.

7:00

Za ++ Ivu, Matu i Zdenka Čutura

18:00

Za ++ Ivana, Stana i Zdenku (ž.)

Petak
1.3.

7:00

Za ++ Marinka i Anu
Za ++ Jaku i Blagu Pezić
Za ++ Peru, Iliju, Danicu, Ivana, Janju, Anđu i ost. ++ iz obitelji Pišković i Pavković
Za ++ Ivana, Stanu i Katu
Za + Ivana Mitra

18:00

Za + Franu Kevilja

Subota
2.3.

7:00

Za ++ iz obitelji Crnogorac i Šušak
Za + Peru Jukića i ost. ++
Za ++ Dragicu, Nikolu Lebo i Ivu
Za ++ Katu, Ćiru i Ivana Kovač
Za + Antu Čuljka i ost. ++

2024  Župa Posušje