Misne nakane 25. 6. - 1. 7. 2017.


 

Nedjelja
25.6.

7:00

Marija i Miro Mikulić za ++ Vladimira i Danicu

8:30

Mario Biško za ++ Zvonku, Milicu i ost. ++

10:00

Ana Kovač za + Ivana Kovača

11:30

Misa za puk

19:00

Djeca za ++ Tomu, Ružu, Ivu i Franu

Ponedjeljak
26.6.

7:00

Zorka Marić za + Matu Marića
Damir Ramljak za + Iku (m.) i ost. ++
Dragica Mitar za ++ Jozu, Matiju i ost. ++
Ljubica Pirić za ++ Matu i Lucu

18:00

Iva Maras za ++ Jozu i Jŏzu Bašić

Utorak
27.6.

7:00

Ljubica Hrkać za ++ Darinku i Zorku Biško
Verica Mitar za + Franu i ost. ++
Milan Landeka za + Matu
Mate Begić za ++ Ivu i Petra

18:00

Djeca za ++ Domina, Jaku i fra Krešimira

Srijeda
28.6.

7:00

Pero i Sofija Ripić za ++ Ružu i Ivana Ripić te za ++ Jakova i Maru Jakovljević
Branko Penava za ++ Martina, Zorku i ost. ++
Mila Bošnjak za ++ Antu, Ivana i Maru
Vinko Galić za ++ Peru i Ivu

18:00

Anđa Bakula za ++ iz obitelji Mrvelj

Četvrtak
29.6.

7:00

Ante Kovač za svoje ++
Branko Kovač za ++ Matiju, Ivana i ost. ++ iz obitelji
Pava Miloš za ++ Šimuna, Ivu i Ivicu

18:00

Obitelj Bošnjak za ++ Juru i Katu

Petak
30.6.

7:00

Katarina za ++ Lucu i Adama Landeka
Ana Kovač za ++ Slobodana, Matu, Božanu i
ost. ++
Nedjeljka Jukić za ++ Vladu, Ivana, Anu i ost. ++
Boro Kukić za ++ Anu, Matu i ost. ++

18:00

Zoran Čutura za ++ Jŏzu, Šimuna, Stjepana i Vinka

Subota
1.7.

7:00

Obitelj za + Anicu Miloš
Dragica Maras za ++ roditelje i ost. ++ iz obitelji Vranjković
Antiša Biško za + Ivicu (m.) i ost. ++
Slava Bakula za ++ Marka, Zorku i Danicu
Dragica Begić za ++ Leona, Franu, Jerku i Matu

free joomla templatesjoomla templates
2017  Župa Posušje