Misne nakane 12. - 18. 1. 2020.

 

Nedjelja
12.1.

7:00

Obitelj za + Antu Galića

8:30

Frano Kovač za ++ Anu, Ivu, Matu, Jozu i Anđu

10:00

Nediljko Šušnjar za ++ Jozu, Anđu i Matildu

11:30

Misa za puk

18:00

Vida Bago za ++ Slavka, Ivu (ž.) i Kseniju

Ponedjeljak
13.1.

7:00

Janja Šušnjar za + Tihomira Šušnjara
Ante Penava za ++ Marka, Anđu, Zdenku, Marina i ost. ++
Luka Bradarić za ++ Anicu, Juru i ost. ++
Mario Mihalj za ++ roditelje
Matija Mandurić za + Stanka i ost. ++

18:00

Slavica Mitar za ++ roditelje

Utorak
14.1.

7:00

Ivan Biško za + Zvonku i ost. ++
Mara Ćorić za + Ivana i ost. ++
Vinko Perčinović za ++ Anđu, Domina i ost. ++
Cmiljan Petric za ++ Marinka i Katu
Katarina Bogut za + Ružu

18:00

Zdravka Galić za + Ivana i ost. ++

Srijeda
15.1.

7:00

Vinko Jukić za ++ Stjepana, Ružu i ost. ++
Gabro Vranjković za ++ Ivana, Ljubicu, Nikolu i Matiju (ž.)
Iva Šego za ++ Petra i Anđu Šego
Ivana Šego za ++ Anđu i Petra Vican
Blago Kovač za ++ Jozu, Anđu, Milana i ost. ++

18:00

Nevenka Senjak za ++ Matiju (ž.), Petra i ost. ++

Četvrtak
16.1.

7:00

Mara Karamatić za + Matiju (ž.)
Djeca za ++ Milana i Katu Boras i ost. ++
Vinka Mitar za ++ Petra i Anu
Kata Bešlić za + Blagu (m.) i ost. ++
Ivan Čutura za ++ roditelje i ost. ++

18:00

Marija Čuljak za ++ Krešu, Petra, Ivu i Luku

Petak
17.1.

7:00

Branko Širić za svoje ++
Ivan Zlopaša za svoje ++
Mila Martić za + Katu Ramljak
Mate Oreč za ++ Birđu, Tomu i ost. ++
Ante Mandurić Draganović za svoje ++

18:00

Jakov Kevilj za ++ Franu, Jelu i Krunu (m.)

Subota
18.1.

7:00

Ana Jukić za + Antu Jukića – Krešića
Ljuba Bašić za + Branka i ost. ++
Josipa Ćuk za ++ Željku (ž.) i Blaža (m.) Ćuk i ost. ++
Iva Martić za ++ Antu, Milana i Krešu Mitar
Domin Mitar za ++ Stipu i Mandu

2020  Župa Posušje