Misne nakane 11. - 17. 12. 2022.

Nedjelja
11.12.

7:00

Kata Dragoja za ++ Ivana i Matiju Pešorda

8:30

Danica Jukić za ++ Antu i Ivu Šego

10:00

Ante Jukić za ++ Franju, Janju i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj Majić za + Petra i ost. ++

Ponedjeljak
12.12.

6:00

Marijan Lukić za + Anu

7:00

Ana Dragić za ++ Anđu, Jakova i Iku
Ilka Bašić za ++ Ivana, Zoru, Nedjeljka i ost. ++
Ljubo Šušnjar za ++ Peru, Janju i ost. ++

18:00

Stipe Pavković za ++ Delfu, Blagu i Ivana

Utorak
13.12.

6:00

Obitelj za + Branka i ost. ++ iz obitelji Dragoja i Marić

7:00

Obitelj za + Slavku (ž.) Crnogorac
Ljubomir Mrvelj za ++ Antu, Slavku i Zdravku
Jadranka Soldo za + Stipu i ost. ++
Mladenka Lebo za ++ Rajka, Štefu i ost. ++

18:00

Djeca za ++ Miru i Petra Duspara

Srijeda
14.12.

6:00

Ana Bašić za + Stjepana

7:00

Obitelj za + Anđu Vujčić
Obitelj za + Antu Kovač i ost. ++
Obitelj Ramljak za ++ Ružu, Jakova, Anđu i Antu 

18:00

Ljubo za + Dinku (ž.) Kovač

Četvrtak
15.12.

6:00

Stjepan Tomić za + Antu i ost. ++

7:00

Obitelj Ramljak za + Petra i ost. ++
Drina Mandurić za svoje ++
Alojzije Crnogorac za + Marija (m.) i ost. ++

18:00

Obitelj za ++ Anu i Kristinu Jukić

Petak
16.12.

6:00

Anica Bago za ++ Stipana, Jozu (ž.), Ivana i Anu

7:00

Dana Jukić za + Franu i ost. ++
Ljubica Jurišić za ++ roditelje, brata i sestre
Anita Zlopaša za + Milana

18:00

Dijana Oreč za ++ Anicu i Juru

Subota
17.12.

6:00

Obitelj Ramljak za ++ Ivana, Ivu i ost. ++

7:00

Anđa Crnogorac za + Stipu
Marina Duspara za ++ Šimuna, Katu, Jozu i Jozu
Marija Senjak za ++ roditelje i ost. ++
Slavo Kovač Rižinović za ++ Ćipu, Dragicu i ost. ++

2023  Župa Posušje