Misne nakane 15. - 21. 10. 2023.

Nedjelja
15.10.

7:00

Za ++ Matu, Ivu, Ljubu i ost. ++ iz obitelji Kovač

8:30

Za + Ivana Landeku

10:00

Za ++ Denisa, Ivicu i Matu

11:30

Misa za puk

18:00

Za + Milana Bakulu i ost. ++

Ponedjeljak
16.10.

7:00

Za + Velimira Bešlića i ost. ++
Za ++ iz obitelji Ivaća Čuture
Za + Matu Petrica i ost. ++
Za + Ivana Galića i ost. ++
Za + Jerku Ćesića

18:00

Za ++ Milana, Ivu, Jerku, Maru, Antu, Anu i ost. ++ iz obitelji Karmatić

Utorak
17.10.

7:00

Za + Petra Bošnjaka
Za + Slavku (ž.) Protrka i ost. ++
Za ++ Stjepana i Sofiju Čutura
Za + Dragu Cvitanovića

18:00

Za + Vinka Jukića

Srijeda
18.10.

7:00

Za + Dragicu Mandurić i ost. ++
Za ++ Anu, Maru, Vinka i Slavku (m.)
Za ++ Petra, Jozu, Martina, i Ivu (ž.) Martić
Za ++ Šimuna, Katu Sabljo i ost. ++

18:00

Za ++ žrtve Vukovara

Četvrtak
19.10.

7:00

Za + Matu Marasa i ost. ++
Za ++ Marinka i Zorku Tomić
Za + Katicu Zlopaša i ost. ++
Za + Anđu Bradarić i ost. ++

18:00

Za + Antu Marića

Petak
20.10.

7:00

Za + Ivana Kovača
Za + Roberta Oreča
Za + Antu Galića – Gujića i ost. ++
Za ++ Antu, Šimuna, Stjepana, Matiju, Katu i Anđu Jukić – Blažinović

18:00

Za ++ Stjepana, Branka, Anđu i Dragicu Bakula

Subota
21.10.

7:00

Za + Miru Marića
Za ++ Ljubu, Davida i ost. ++ iz obitelji Karamatić
Za + Stjepana Bešlića - Bracu
Za ++ Dominika Marića i Miju Mikulića

2023  Župa Posušje