Misne nakane 4. - 10. 12. 2022.

Nedjelja
4.12.

7:00

Zdravka Penava za + Ljubu (m.)

8:30

Zdenka za ++ Matu, Ivu (ž.) i Zdenka

10:00

Anđa Čutura za + Juru

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj za ++ Vinka i Danicu Petričušić

Ponedjeljak
5.12.

6:00

Iva Bešlić za ++ Šimuna, Jozu (ž.), Stjepana i Vinka

7:00

Obitelj za + Petra Čuturu i ost. ++
Ljubica Čutura za ++  Stipana, Anđu, Ivana i Ružu
Rajko Trnovšek za svoje ++

18:00

Branka Oreč za ++ Damjana i Dominika

Utorak
6.12.

6:00

Tonka Biško za + Milana

7:00

Ljilja Crnogorac za + Veljka i ost. ++
Ruža Rezo za ++ Ivana i Ivu Tokić
Ruža Aračić za + Tomislava i ost. ++ iz ob. Aračić i Bakula
Mila Marić za + Zdravka

18:00

Obitelj za ++ Ružu, Matu Martić i ost. ++

Srijeda
7.12.

6:00

Vinka Bešlić za ++ iz obitelji Mikulić

7:00

Obitelj za ++ Stjepana, Marinka i Milu Čutura
Ikica Crnogorac za ++ Peru, Ivu i ost. ++
Kata Galić za svoje ++

18:00

Ljubica Karamatić za + Stanka i ost. ++

Četvrtak
8.12.
(Bezgrješno začeće BDM)

6:00

Obitelj Centić za + Slavku (ž.) Kovač

7:00

Zorka Bakula za ++ Jozu, Matiju (ž.), Matu i Ivu (ž.)
Branko Širić za ++ Juru, Anu i ost. ++
Obitelj za + Dadu Borasa

9:00

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

18:00

Osoblje Viktorija za + Marija Petrica

Petak
9.12.

6:00

Vinko Soldo za + Ivana i ost. ++

7:00

Ivan Biško za ++ Janju i Zvonku
Obitelj za + Damira Bagu
Obitelj za + Vladu Jukića i ost. ++

18:00

Nada Jažo za + Petra

Subota
10.12.

6:00

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7:00

Rodbina za ++ na Durmišuši
Stojan i Zdravka Petrović za ++ Dobroslava, Maru, Ivana i Veroniku
Želimir i Ana Crnogorac za svoje ++
Jeronim Marić za svoje ++

2023  Župa Posušje