Misne nakane 31. 7. - 6. 8. 2022.

Nedjelja
31.7.

7:00

Zdravka Landeka za ++ Anu, Jerku, Ivana i ost. ++

8:30

Ivan Bešlić za ++ Matu, Ivu, Miroslava i ost. ++

10:00

Ivan Jukić za ++ Matu i Birđu

11:30

Misa za puk

19:00

Josipa Markota za + Antu Rezu

Ponedjeljak
1.8.

7:00

Zvonko i Ana Budimir za svoje ++
Nedjeljka Mandurić za + Zdravka i ost. ++ iz obitelji Spičić
Obitelj za + Marinka Marića
Frano Bešlić za ++ Ivana, Matu, Ljubu, Katu, Ivu i Vranjku
Milan Martić za ++ Stjepana, Anđu Martić i ost. ++

18:00

Zorka Jurišić za ++ Katu i Filipa Jažo

Utorak
2.8.

7:00

Obitelj za + Ljilju Zlopaša
Obitelj za ++ Ivu, Antu Bago i ost. ++
Obitelj za + Milu Čutura i ost. ++
Anđa Bakula za ++ Ivu, Peru, Josipa i Brankicu Biško
Marinka Biško za ++ Matiju, Križana i ost. ++

18:00

Marina Budić za ++ Darija i Gordanu

Srijeda
3.8.

7:00

Obitelj za + Milana Begića
Obitelj Mrvelj za ++ Jozu, Trpimira, Anu i ost. ++
Obitelj Jukić za svoje ++
Janja Leko za ++ Grgu, Milku i ost. ++
Petar Maras za ++ Juru, Matiju i ost. ++

18:00

Jerko Markota za + Zdenku (ž.)

Četvrtak
4.8.

 

7:00

Jerko Lebo za + Anu i ost. ++
Roditelji za + Katarinu Bakula
Mario Kovač Jukasović za ++ Franu, Ružu, Vinka i ost. ++
Joka Kovač za ++ Marijana, Anđu i Lucu
Zdravka Jukić za + Branka Penavu i ost. ++

18:00

Tihomir Čutura za ++ Matu, Zorku i ost. ++

Petak
5.8.

7:00

Djeca za + Raju Marasa
Nada Milićević za ++ Vladu, Žarka, Ivu i ost. ++
Obitelj Mandurić za + Križana
Ante Galić za ++ Njegomira, Vinka i Dragana
Ivica Biško za + Jozu

18:00

Djeca za ++ Ivu (ž.) i Peru Marić

Subota
6.8.

7:00

Mira za + Smiljana Šušnjara
Obitelj Bakula za + Krešimira
Obitelj za ++ Jerku, Milana, Ivu, Maru i Anu
Obitelj za + Jozu Ćesića i ost. ++
Mario Mitar za + Milu (m.)

19:00

Josipa Ćuk za ++ roditelje, sestru, tetku i ost. ++

2022  Župa Posušje