Misne nakane 29. 3. - 4. 4. 2020.

 

Nedjelja
29.3.

7:00

Anđa Mitar za + Antu

8:30

Obitelj za + Miru Šušnjara

10:00

Ante Petric za svoje ++

11:30

Misa za puk

17:00

Obitelj za ++ Vinka i Danu Zlopaša

Ponedjeljak
30.3.

7:00

Nada Begić za + Ivicu Begića
Antonija Bakula za ++ Anu i Kristinu Jukić

17:00

Zoran Bakula za ++ Milana, Ružicu i Šimuna

Utorak
31.3.

7:00

Obitelj za + Rajku Marasa i ost. ++

17:00

Dražen Grubišić za svoje ++

Srijeda
1.4.

7:00

Ljubica Bago za + Branka Ivaćevića
Ljuba i Marinko Penava za svoje ++
Obitelj za + Branimira Šuška
Stipe s obitelji za ++ Stjepana i Anđu
Neda Bago za sve ++ iz ob. Vidović i Martić

17:00

Ivan Bešlić za ++ Stjepana, Matiju (ž.) i Antu

Četvrtak
2.4.

7:00

Marinko Marić za ++ Stjepana i Anđu
Ruža Pavković za ++ Ivana, Janju, Anđu, Franu i Antu
Jozo Bešlić za ++ Antu, Stanu i ost. ++
Obitelj Rezo za ++ Stanka, Jaku, Stanka i ost. ++
Petar Jukić za svoje ++

17:00

Antonija Petric za + Ivu (ž.)

Petak
3.4.

7:00

Obitelj za + Šimu Bago
Ljubo Kovač za ++ Slavku i Janju
Ana i Rosanda Polić za svoje ++
Luca Jukić za ++ Agatu, Antu, Ljubicu, Božu i Katu
Obitelj Ćorić za + Vladu

17:00

Ante i Nediljka Jukić za ++ Ivana, Ivu, Vinka, Milku i ost. ++

Subota
4.4.

7:00

Obitelj Landeka za ++ Domu, Križana i ost. ++
Delfa Bakula za + Marinka i ost. ++
Frano Bakula za ++ Zorku i Antu
Anka Leko za + Jozu i ost. ++
Marica Bradarić za + Stanka

2020  Župa Posušje