Misne nakane 3. - 9. 1. 2021.

 

Nedjelja
3.1.

7:00

Ivan Ramljak za ++ Milu (ž.) i Anđu

8:30

Ante Čutura za ++ Matu, Milu (ž.) i Željka

10:00

Ante Topić za ++ Dragicu, Žarka i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Željko Penava za + Matiju Penava i ost. ++

Ponedjeljak
4.1.

7:00

Ruža Maras ++ Karla, Ivu, Rajku i Anđu
Blago Karamatić za svoje ++
Obitelj za + Milu (ž.) Kovač
Branka Vukoja za ++ Matu i Katu Kolobarić te Martina i Lucu
Ankica Penava za ++ Marija, Vicu i ost. ++

18:00

Obitelj za + Ljubu (m.) Čuturu

Utorak
5.1.

7:00

Za + Katu Čutura
Obitelj za + Zorana Bešlića
Branko Karamatić za ++ Maru, Ivana i ost. ++
Mara Bešlić za + Ivana
Stanko Jukić za + Milana Marića

18:00

Obitelj Galić za + Milana i ost. ++

Srijeda
(Bogojavljenje – Tri Kralja)
6.1.

7:00

Ružica Bešlić za ++ iz ob. Bešlić

8:30

Obitelj Bakula za + Antu Bakulu

10:00

Ljubica Jukić za + Jerku i ost. ++

11:30

Djeca za ++ Matu, Anicu i ost. ++

18:00

Obitelj za + Franu Landeku i ost. ++

Četvrtak
7.1.

7:00

Filip Bešlić za + Ivu i ost. ++
Joka Kovač za ++ Marijana, Anđu i Lucu Senjak
Frano Bešlić za + Ljubu (m.)
Obitelj za ++ Roberta i Branka Petrica
Ivan Marić za ++ Ivana i Ivu

18:00

Gordana Vukoja za + Stipu i ost. ++

Petak
8.1.

7:00

Obitelj za + Žarka Ramljaka
Anđa Mandurić za ++ roditelje i ost. ++
Rajko Trnovšek za svoje ++
Marija Karamatić za ++ Gordanu i Anđelku
Ljubo Bešlić za ++ Janju, Anđu i ost. ++

18:00

Ljilja Jukić za + Ivana Jukića – Ikelu

Subota
9.1.

7:00

Jadranka Kovač za ++ Antu i Filomenu Šošić
Ante Kutleša za ++ Jurku, Manju i ost. ++
Roditelji za + Mirjanu Jukić „Dušić“
Željko Jukić za svoje ++
Mira Karamatić za ++ Antu, Ljubu (m.) i Janju

2021  Župa Posušje