Misne nakane 28. 6. - 3. 7. 2020.

 

 Nedjelja
28.6.

7:00

Branka Budimir za + Peru Budimira

8:30

Mario Biško za ++ Zvonku, Milicu i ost. ++

10:00

Ana Kovač za + Slobodana

11:30

Misa za puk

19:00

Pero Ripić za svoje ++

Ponedjeljak
29.6.

7:00

Ivan Bošnjak za ++ Juru, Katu, Matu i ost. ++
Janja Landeka za + Matu
Ante Kovač za ++ Ivana, Anđu i ost. ++

18:00

Obitelj Kovač za ++ Matiju, Branka, Ivana i ost. +

Utorak
30.6.

7:00

Danica Ramljak za + Stjepana i ost. ++
Nevenko Miloš za ++ Anicu, Matu i ost. ++
Ljubica Ćorić za svoje ++
Ruža Maras za ++ Petra, Anđu, Branka i Petra

18:00

Mila Begić za + Ivana-Iću Galića

Srijeda
1.7.

7:00

Obitelj za + Mandu Delić
Obitelj za + Anu Lebo
Obitelj Prlić za svoje ++
Tonko Ramljak za svoje ++
Ruža Bakula za ++ Milivoja, Ivu (ž.) i ost. ++

18:00

Marinko Bašić za ++ Ivana i Ljubicu

Četvrtak
2.7.

7:00

Obitelj za + Marinka Landeku
Vinka Mitar za + Domina
Ljubo Jukić za + Zorku i ost. ++
Frano Suton za ++ Antu, Katu i Dragicu
Obitelj za + Matu Martića i ost. ++

18:00

Ana Bago za ++ Mirka i Anđu

Petak
3.7.

7:00

Danica Rezo za ++ Šimuna, Janju i ost. ++
Vlado Čutura za ++ Ivu, Matu i Zdenka
Dragica Maras za ++ roditelje i ost. ++ iz ob. Vranjković
Obitelj Kovač za + Petra i ost. ++
Ivica Martić za ++ Marka i Anđu

18:00

Ivan Čuljak za ++ roditelje te Janju, Ivu i ost. ++

Subota
3.7.

7:00

Slobodan Martić za svoje ++
Zdenka Bešlić za ++ Maru i Božu
Vlado Lulić za ++ Dragicu, Ivu, Anu i ost. ++
Janja Martić za ++ Juru, Katu i ost. ++
Zora Ramljak za + Matiju

2020  Župa Posušje