Misne nakane 13. - 19. 9. 2020.

 

Nedjelja
13.9.

7:00

Veronika Petričušić za ++ Stipana, Janju i Božu

8:30

Zdenko Bošnjak za ++ roditelje

10:00

Luka Bradarić za ++ Juru, Stipu, Anu i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Milan Bago za + Ljubu  i ost. ++

Ponedjeljak
14.9.

7:00

Slavica Bošnjak za + Slavka (m.), Matu i ost. ++
Ivan Bošnjak za ++ Jerku Bošnjaka i Šimuna Mijića
Gašparina Čutura za ++ Slavu (m.), Maru i ost. ++
Dragica Penava za + Branka i ost. ++

18:00

Željko i Ana Crnogorac za svoje ++

Utorak
15.9.

7:00

Za + Branka Martića
Blago Bakula za ++ Matiju, Petra i ost. ++
Pero Martić za + Branka
Ljubica Jakovljević-Tomić za ++ roditelje, braću i sestru

18:00

Mara Budimir za + Antu, Milana

Srijeda
16.9.

7:00

Obitelj za + Ikana Senjaka
Mirjana Senjak za + Živka
Ružica Vican za ++ Milicu i Antu
Ankica za + Marijana, Ružu i Dragana

18:00

Obitelj za + Nevenku Jukić i ost. ++

Četvrtak
17.9.

7:00

Za + Zorku Martić
Vlado Bešlić za ++ Jeru i Milu (ž.)
Mirjana Begić za ++ Ivana, Drinu, Antu i ost. ++
Ivan Vican za svoje ++

18:00

Milica Mandurić za + Zvonku i ost. ++

Petak
18.9.

7:00

Nediljka Jurišić za ++ Šimu, Jozu i ost. ++
Anđa Šimić za svoje ++
Zoran Rezo za + Mariju
Nada Jažo za ++ Anđu, Slavka (m.), Dragu (m.) i ost. ++

18:00

Anita Bašić za svoje ++

Subota
19.9.

7:00

Zorka Duspara za + Franu
Ivan Jukić Zokanović za + Matu i ost. ++
Obitelj za ++ Miru i Ljubu Gavran

2020  Župa Posušje