Misne nakane 28. 1. - 3. 2. 2018.


Nedjelja
28.1.

7:00

Obitelj za ++ Anđu, Stjepana i Katu Jukić

8:30

Rade Zlopaša za ++ Anđu, Jerku i ost. ++

10:00

Stjepan Kovač za + Ljubicu Kovač

11:30

Misa za puk

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Ivana, Mandu i Križana

Ponedjeljak
29.1.

7:00

Ljuba Petrović za + Mirka i ost. ++
Obitelj za + Jerku Bašića
Zdravka Grabovac za + Peru i ost. ++
Jozo Bešlić za ++ Antu, Stanu i ost. ++
Antonija Šušnjar za + Ivana

18:00

Neda Kovač za ++ Ružu i Milana Kovač

Utorak
30.1.

7:00

Obitelj za + Ivu Mitar
Obitelj za + Matu Bešlića
Dragica Jakovljević za ++ Andriju, Žarka i ost. ++
DrinkaMilićević za + Milu (ž.)Milićević
Željko Jukić za ++ Milu i Šimuna

18:00

Obitelj Landeka za ++ Jozu, Ivu, Katu i ost. ++

Srijeda
31.1.

7:00

Slobodan Martić za ++ Jozu, Petra, Martina i Ivu
Marija Mikulić za ++ Peru i Anđu
Mira i Stjepan Hrkać za svoje ++
Stjepan Hrkać za ++ Miju i Katu
Obitelj za + Roberta Petrica

18:00

Djeca za + Anđu Bakula i ost. ++

Četvrtak
1.2.

7:00

Obitelj Biško za + Marka Čambera
Ljubica Bešlić za + Ivana i ost. ++
Ana Galić za ++ Antu i Anđu
Iva Gavran za + Ivana Gavrana
Miro Bešlić za + Petra i ++ tetke

18:00

Djeca za + Stjepana i Anđu

Petak
2.2.

7:00

Obitelj za + Stjepana Jurišića
Ana Čamber za + Milana Čambera
Dragica Penava za ++ Vicu, Maria, Nikolu i Miru
Zora Bešlić za ++ roditelje, brata i ost. ++

9:00

Mila Tolušić za + Ljubu Čutura

18:00

Jozo i Drina Mihalj za ++ Anicu, Andriju, Blagicu i Šimu

Subota
3.2.

7:00

Zorka Marić za ++ Peru, Miju, Ružu, Vinku i ost. ++
Ana Bošnjak za + Jerku i ost. ++
Anđa Senjak za ++ Andriju, Milu, Antu i ost. ++
Jasna Bago za ++ Anu, Matu i ost. ++

2018  Župa Posušje