Misne nakane 8. - 14. 4. 2018.

 

Nedjelja
8.4.

7:00

Petar Jukić za svoje ++

8:30

Slavo Jukić za ++ Ivana, Ivu i ost. ++

10:00

Obitelj za + Juru Čuturu i ost. poginule na Kupresu

11:30

Misa za puk

18:00

Zdenka Marić za ++ Šimuna, Stanu i Dragicu

Ponedjeljak
9.4.

7:00

Mila Penava za ++ Ružu, Tŏmu, Ivana, Lucu i Franu
Nediljko Ramljak za + Jerku
Marica Bradarić za + Stanka

18:00

Obitelj za + Ružu Lebo i ost. ++ iz obitelji

Utorak
10.4.

7:00

Udruga obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu
za ++ poginule branitelje
Mara Martić za + Anđu Dragoja i ost. ++
Ivica Jukić za ++ Dragicu, Pera, Anđu i Lucu
Ante Bešlić za + Ivana

18:00

Iva Kovač za ++ Branka i Vinka

Srijeda
11.4.

7:00

Jozo Bešlić za ++ Stanu, Antu i ost. ++
Ljubo Bešlić za + Matu
Obitelj Ramljak za + Franu i ost. ++
Ruža Pavković za ++ Iliju, Danicu, Peru, Ivana, Janju i Anđu

18:00

Blagica Landeka za ++ Ružu, Ljubu, Jozu i Peru

Četvrtak
12.4.

7:00

Mira Mandurić – Špičić za svoje ++
Obitelj za ++ Ivana, i Katu Jukić
Rade Kovač za svoje ++
Marija Begić za + Josipa i ost. ++ iz obitelji
Mario Galić za ++ braću

18:00

Ante i Nediljka Jukić za ++ iz obitelji

Petak
13.4.

7:00

Obitelj za + Ivana Kovača
Ljubo Penava za + Nediljka i ost. ++
Ruža Karamatić za + Marijanu
Tomislav Kovač za + Antu, Dragicu, Slavu i ost.+
Frano Bakula za ++ Antu i Zorku

18:00

Mario Jukić – Blažinović za + Matiju, Antu i ost. +

Subota
14.4.

7:00

Željko Crnogorac za ++ Ivana, Anu i ost. ++
Radnici „Razvitka“ za ++ iz „Razvitka“
Slavka Bešlić za ++ Blagu, Ivu, Ružu i ost. ++
Zora Penava za ++ Stjepana, Šimu, Ivu i ost. ++
Janja Karamatić za ++ iz obitelji Kovač

2018  Župa Posušje