Misne nakane 19. - 25. 11. 2023.

Nedjelja
19.11.

7:00

Za + Ljubicu Janjić

8:30

Za ++ Jerku, Milu, Ivana, Jaku i ost. ++

10:00

Za ++ Matu, Ivana, Anđu

11:30

Misa za puk

18:00

Za + Jerku i ost. ++

Ponedjeljak
20.11.

7:00

Za + Stanka Karamatića
Za ++ Biserku, Peru i Ivu Bošnjak
Za ++  Ivana (m.) Bišku i ost. ++ iz obitelji Biško i Karamatić

18:00

Za + Gorana Čuturu

Utorak
21.11.

7:00

Za + Petra Bišku
Za ++ Anu i Jerku Hrkać
Za ++ Matiju, Antu i Grgu Jukić
Za ++ Nevenka, Milu i Šimuna Srebrović

18:00

Za + Nediljka

Srijeda
22.11.

7:00

Za + Anteu Marić
Za ++ Vinku, Ivana i Ivu
Za ++ Jerku i Koletu Kovač
Za ++ iz obitelji Čuljak

18:00

Za + Antu Galića

Četvrtak
23.11.

7:00

Za + Antu Vicana
Za ++ Petra i Jelu Vican
Za ++ Peru i Miru Jukić
Za + Iku Bagušića
Za ++ Boću, Ivicu, Radoslava, Stanku i ost. ++

18:00

Za + Petra

Petak
24.11.

7:00

Za + Branka Jurišića i ost. ++
Za + Zvonku Zlopašu i ost. ++
Za ++ Ivana, Janju, Slavku (ž.) i ost. ++
Za + Luku Bešlića
Za + Matiju Bošnjak – Macu

18:00

Za + Ljubu Begića

Subota
25.11.

7:00

Za ++ Anđu, Šimuna, Ivu, Pru,Ivu, Dragicu, Milana i Vesu
Za + Gordana i ost. ++
Za ++ Stjepana i Ružu Jukić
Za ++ Anicu, Jerku Gavran i ost. ++
Za ++ Ružu, Peru Crnogorac i ost. ++

2023  Župa Posušje