Misne nakane 30. 9. - 6. 10. 2018.


Nedjelja
30.9.

7:00

Obitelj za + Davida Karamatića

8:30

Serafina Čuljak za ++ Blaža, Katu i ost ++

10:00

Jozo Landeka za + Jerku

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj za ++ Jerku i Leonarda Lončar

Ponedjeljak
1.10.

7:00

Stipe Mrvelj za + Jerku i ost. ++
Anđa Mitar za + Miru (m.)
Ruža Bešlić za ++ iz obitelji Maras
Ivan Boras za + Vladu i roditelje
Matija Bago za + Božu, Agatu i ost. ++

18:00

Petar Landeka za svoje ++

Utorak
2.10.

7:00

Slavo Dragoja za + Ružu i ost. ++
Dijana Jurišić za ++ Dragicu, Ivu i Peru Biško
Iva Jukić za ++ Antu, Matiju i Antu
Ante Bešlić za + Anđu i ost. ++
Tomislav Tomić za ++ Ljubu, Anu i Veselka

18:00

Dragica Begić za + Ljubu i fra Dobroslava

Srijeda
3.10.

7:00

Obitelj Bakula za + Ljubu (m.) Bakulu
Ljubo Penava za + Mandu i ost. ++
Frano Suton za ++ Antu, Katu i Dragicu
Obitelj za + Marinka Martića
Željko Mitar za + Ivana, Ivu i ost. ++

18:00

Jȍza Maras za ++ Matiju, Cvitana, Katu i ost. ++

Četvrtak
4.10.

7:00

Janja Petric za + Miju Petrica i ost. ++
Anđa Šimić za ++ Franu, Mandu i ost. ++
Ana Lončar za svoje ++
Andrija Hrkać za svoje ++
Anka Tomić za + Ivu i ost. ++

18:00

Manda Đerek za ++ Petra i Ivu

Petak
5.10.

7:00

Mate Bošnjak za + Milu (m.)
Kata Martić za ++ Stipana, Ivana, Miru i Ružu
Ana Ramljak za + Jerku i ost. ++
Zdravka Galić za + Petra, Ivana i Ljubicu
Miro Hrkać za ++ Ivana i Anđu

18:00

Mirjana s obitelji za + Petra Bašića

Subota
6.10.

7:00

Ruža Čutura za + Jerku Čuturu i ost. ++
Obitelj za + Ferdu Begića
Ljubo Jukić za + Stipana, Ružu i ost. ++
Marija Penava za + Stipana
Stipe Markota za + Mirka

2018  Župa Posušje