Misne nakane 22. - 28. 11. 2020.

 

Nedjelja
(Krist Kralj)
22.11.

7:00

Obitelj za + Anteu Marić

8:30

Anica Kovač za ++ Vinku, Ivana i Ivu

10:00

Danica Bakula za ++ Jerku, Milu (ž.) i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj Galić za + Antu

Ponedjeljak
23.11.

7:00

Mate Gavran za ++ Matiju(ž.), Petra,  roditelje i braću
Miro Vican za + Antu Vicana
Jela Vican za + Petra
Obitelj Bagušić za + Iku i ost. ++

18:00

Roditelji za + Petra Jukića

Utorak
24.11.

7:00

Mila Zlopaša za + Zvonku i ost. ++
Mila Jukić za + Vinka Jukića – Cvitanovića i ost. ++
Tereza Jazvo za + Antu
Djelatnice Boksita za ++ kolegice

18:00

Ilka Crnogorac za + Ivana (m.)

Srijeda
25.11.

7:00

Nediljko Gavran za + Anicu Gavran
Ana Bakula za ++ Ružu, Peru i ost. ++ iz ob. Crnogorac
Ruža Karamatić za + Gordana i ost. ++
Obitelj za + Domu Landeka

18:00

Ivan Begić za + Ljubu (m.)

Četvrtak
26.11.

7:00

Obitelj Bešlić za + Marinka i ost. ++
Branko Kovač za ++ Ivana, Ivu i ost. ++
Kata Smoljo za svoje ++
Jerko Begić za ++ Ikića i Vranjku

18:00

Vinko Lebo za svoje ++

Petak
27.11.

7:00

Slobodan Senjak za ++ Tomislava, Vladu i ost. ++
Nada Jukić za ++ Peru, Miru (m.) i ost. ++
Slavica Mitar za ++ Franu i Ivu (ž.)
Obitelj Jukić za ++ Peru, Ivu (ž.) i ost. ++

18:00

Slavka Pišković za ++ Petra, Branka, Anđu, Petra i ost. ++

Subota
28.11.

7:00

Obitelj Kovač za + Peru Kovača – Jukasovića
Nada Petričušić za ++ Matu, Milana i Željka
Roditelji za + Martina Kneževića
Matija Mandurić za ++ Stjepana, Anđu i ost. ++
Za + Marinka Čuturu

2021  Župa Posušje