misne nakane 18. - 24. 8. 2019.

 

Nedjelja
18.8.

7:00

Matija Gavran za ++ Cvitana, Jȍzu, Jerku, Veroniku, Anu i ost. ++

8:30

Djeca za ++ Ivu i Peru Marić i ost. ++

10:00

Obitelj za + Ivku Grmaču

11:30

Misa za puk

19:00

Obitelj Čuljak za + Danu (m.)

Ponedjeljak
19.8.

7:00

Obitelj za + Marka Kovača i ost. ++
Obitelj Kovač za ++ Ivana, Branka i Matiju
Ljubica Čutura za ++ Matu, Anđu i Jozu

18:00

Školske kolegice za + Anđu Crnogorac

Utorak
20.8.

7:00

Obitelj za ++ Stipu, Lucu i ost. ++
Zvonko Mandurić za + Marinka
Djeca za + Rajka Marasa

18:00

Obitelj Lončar za ++ Anu, Jozu, Zvonku i ost. ++

Srijeda
21.8.

7:00

Iva Martić za svoje ++
Ljubica Ćorić za svoje ++
Drago i Marina Marić za svoje ++

18:00

Janja Karamatić za + Antu i ost. ++

Četvrtak
22.8.

7:00

Obitelj za ++ Ivu i Jozu Čutura
Iva Senjak za ++ Jerku i Gordana (m.)
Obitelj Marinka Biške za ++ Matiju i Križana

18:00

Neda Martić za ++ Zorku, Mirka, Milana i ost. ++

Petak
23.8.

7:00

Obitelj za + Milana Begića
Pere Lončar za ++ Jozu, Anu, Zvonku i Dinku
Anđa Bešlić za ++ roditelje

18:00

Iva Maurer za + Danijela i ost. ++

Subota
24.8.

7:00

Kata Kovač za + Ivana Kovača
Darko Karamatić za + Slavu (m.)
Ljubica Zovko za + Ivana Zovku

2019  Župa Posušje