Misne nakane 9. - 15. 8. 2020.

 

Nedjelja
9.8.

7:00

Iva Petrović za + Ivu (ž.), Jozu, Milana, Slavu i Ivana Bago

8:30

Anđa Čutura za ++ Matu, Petra, Martina i ost. ++

10:00

Studentska satnija za + Miroslava Kovača i Vladu Senjaka

11:30

Misa za puk

19:00

Ivanka Crnogorac za + Gorana

Ponedjeljak
10.8.

7:00

Milan Mićo Penava za svoje ++
Djeca za + Rajka Marasa
Blagica Pišković za ++ Juru, Ružu i Anu
Kata Marić za + Milana i ost. ++
Branko Penava za ++ Martina, Zorku i Ljubu (ž.)

19:00

Anica Ramljak za + Jozu i ost. ++

Utorak
11.8.

7:00

Matija Vranjković za + Jozu
Davorka Bešlić za ++ Lucu, Anđu i Marijana
Marina Bešlić za ++ Ružu i Franu
Milica Bakula za ++ Ljubu, Ferdu i Anu
Ante Bago za ++ Peru, Ljubicu i ost. ++

19:00

Ivana Pašalić za ++ Ružu, Josipa i Ivicu

Srijeda
12.8.

7:00

Miroslav Bakula za + Željka
Nediljka Ramljak za ++ Vladimira, Martina, Ivana, Anicu i Dragicu
Blagica Kovač za + Ivicu i ost. ++
Obitelj Ćorić za ++ Jakova, Lucu i Joku (ž.)
Milan Landeka za ++ Ivana i Ružu

19:00

Obitelj Mitar za ++ Antu, Anđu, Antu, Vladu i ost. ++

Četvrtak
13.8.

7:00

Slobodan Zlopaša za svoje ++
Obitelj za + Jerku, Ivu Rezo i ost. ++
Ante Galić za ++ braću
Marinko Biško za ++ Matiju, Križana i ost. ++
Obitelj Biško za + Jozu

19:00

Ives Rezo za ++ Zdenku i Vatroslava

Petak
14.8.

7:00

Jerko Jukić za ++ Ivana, Dragicu i Zvonku
Tonka Bago za ++ Milana, Matiju, Jozu i Tomislava
Janja Leko za ++ Grgu, Milku i ost. ++
Mirko Kovač za ++ Slavku (ž.)  i ost. ++
Tonka Lončar za ++ Jozu, Anu, Zvonku i ost. ++

19:00

Zdravko Landeka za ++ Antu, Katu i Marinka

Subota
Velika Gospa
15.8.

/////

//////////////////////////////

2020  Župa Posušje