Misne nakane 3. - 9. 5. 2020.

 

Nedjelja
3.5.

7:00

Dinko Ramljak za + Stanka

8:30

Ružica Polić za + Ivana

10:00

Neda Tomić za + Petra

11:30

Misa za puk

18:00

Zdravko Čuljak za ++ Tomu, Matiju, Nikolu, Anđu i Ivu

Ponedjeljak
4.5.

7:00

Stipan Vukoja za ++ Stanka i Jaku (ž.)
Obitelj za ++ Ivana Martića i Ivanku Milićević
Tomislav i Tereza Karamatić za ++ Antu, Matiju, Martina, Maru, Milu i ost. ++
Obitelj Frane Bakule za + Anicu
Ana Vranjković za ++ Vranu, Anu, Jȍzu, Stipu i Iću

18:00

Ante Begić za ++ Katu, Milana, Ivana i ost. ++

Utorak
5.5.

7:00

Ivica Landeka za ++ Matu i Peru
Iva Jukić za ++ Anicu i Nikolu
Jerko Jukić za ++ Blagicu i Josipa
Ljubo i Dragica Bešlić za ++ Antu, Janju, Vladu i ost. ++
Mira Penava za ++ Jerku, Anđu i Branka

18:00

Slava Mandurić za + Jerku Mandurića

Srijeda
6.5.

7:00

Ljubica Boban za ++ Ivana, Branka, Petra, Ivu i ost. ++
Dalibor Marić za ++ Ivana, Anđu i ost. ++
Marina Crnogorac za ++ Marija, Matu i ost. ++
Alojzije Crnogorac za ++ roditelje i ost. ++
Mario Šušnjar za ++ Vladislava i Jaku Crnogorac

18:00

Marija Galić za ++ Ivana, Ljubicu, Anu i Ružu

Četvrtak
7.5.

7:00

Obitelj za + Zorku Jukić
Obitelj Džinović za + Anđu i ost. ++
Stipe Bešlić za ++ Petra i Ivu (ž.)
Ana Bošnjak za + Jozu i ost. ++
Mila Bakula za ++ Vencu, Silviju, Peru, Joku  i ost. ++ iz ob. Ćićanović

18:00

Manda Pekas za + Dragu

Petak
8.5.

7:00

Ljubo Zlopaša za svoje ++
Miro Kovač za ++ roditelje
Jerko Jukić za ++ Petra i Slavku
Ivan Jukić za ++ Petra, Dragicu, Franu i ost. ++

18:00

Marija Bešlić za svoje ++

Subota
9.5.

7:00

Branko Leko za ++ Anicu, Matu i ost. ++
Roditelji za + Stanka Karamatića
Petar Bago za ++ Matu i Ljubicu
Ruža Jukić za + Tomislava i ost. ++

2020  Župa Posušje