Misne nakane 25. - 31. 12. 2022.

Nedjelja
(Božić)
25.12.

00:00

////////////////////////////////////

7:00

////////////////////////////////////

9:00

////////////////////////////////////

11:00

Misa za puk

Ponedjeljak
(sv. Stjepan)
26.12.

7:00

Jure Begić za ++ Peru, Maru, Ivana i Ružu

9:00

Milan Mikulić za ++ roditelje

11:00

Miro Kovač Nikić za ++ Matu, Ivu, Ljubu i ost. ++

Utorak
(sv. Ivan apostol)
27.12.

7:00

Vinko Penava za svoje ++

9:00

Obitelj za + Ivana Penava Slavkića

11:00

Djeca za ++ Branka i Ivu Kovač

Srijeda
(Nevina dječica)
28.12.

7:00

Miroslav Bakula za ++ Milana, Anđu i Veljka
Slavo Dragoja za ++ Stjepana, Janju, Mirka i Ružu  
Obitelj Mitar za + Anđu i ost. ++
Dinka Dragoja za + Mirka i ost. ++

18:00

Obitelj za + Petra Ivankovića i ost. ++

Četvrtak
29.12.

7:00

Slava Tomić za ++ Vinka, Marinu i ost. ++
Miljenko Bošnjak za ++ Stipu i Anu
Jerko Jukić za ++ Šimuna, Anđu i ost. ++
Obitelj za ++ Ivana i Ružu Galić

18:00

Zdravka Petric za + Milana

Petak
(sv. Obitelj)
30.12.

7:00

Obitelj za + Ivu Kovač
Zdenko Bakula za + Iliju i ost. ++
Domin za ++ roditelje i ost. ++
Ljubica Galić za + Vladu

18:00

Domin Leko za svoje ++

Subota
31.12.

7:00

Kaja Marić za ++ Rajka, Ivu i Jakova
Obitelj za + Anicu Biško
Mladen Karamatić za ++ Ivana i Ružu
Djeca za ++ Šimuna i Anicu Rezo
Slava Galić za ++ Stipana i Ivu

18:00

Misa zahvalnica

2023  Župa Posušje