Misne nakane 2. - 8. 6. 2024.

Nedjelja
2.6.

7:00

Za ++ Marka, Dragicu, Marinu i ost. ++ iz ob. Grbeša

8:30

Za ++ iz obitelji Lebo

10:00

Za + Marinka Marića i ost. ++

11:00

Bl. polja Matkovine

19:00

Za ++ Antu, Matiju, Anicu, Blagu Karamatić i ost. ++

Ponedjeljak
3.6.

7:00

Za ++ Milu (m.), Milicu, Janka Jurilj i ost. ++
Za ++ roditelje, braću, sestre i ost. ++ iz obitelji Bogut
Za ++ Tomislava, Marka i Ivu Dragoja
Za ++ Katu, Antu, Grgu i Tomu
Za ++ Ivana i Dragicu Mandurić

18:00

Za ++ Anđu, Branka Crnogorac i ost. ++

Utorak
4.6.

7:00

Za ++ Jerku i Anđu Ćurić
Za + Žarku Jurišića
Za ++ Ružu i Antu Marić
Za + Slavu Marića „Kaladića“ i ost. ++
Za ++ Stipana, Zoru i Marinu Dragoja

18:00

Za ++ Peru, Lucu Bakula i ost. ++

Srijeda
5.6.

7:00

Za ++ Zdravka, Jozu Šušnjar i ost. ++
Za ++ Ivana, Stjepana i Ljubu Jukić
Za ++ Anđu i Ivana Šego
Za ++ Katu i Saru Crnogorac
Za + Maria Karamatića

18:00

Za ++ Matu, Pavu (ž.), Petra i Marka Ćorić

Četvrtak
6.6.

7:00

Za + Katu Bešlić
Za ++ Branka, Ivu Kovač i ost. ++
Za ++ Jerku i Zorku Bakula
Za + Juru Milićevića
Za ++ iz obitelji Čutura i Mandurić

18:00

Za + Filipa Landeku

Petak
7.6.

7:00

Za + Željka Jukića
Za + Mariju Karamatić i ost. ++
Za ++ Peru, Ivu, Slavicu i ost. ++ iz ob. Galić
Za ++ Stjepana, Ružu, Jozu i Anu

18:00

Za ++ trećare

Subota
8.6.

7:00

Za ++ Petra Martića i ost. ++
Za ++ Ivana, Ivu Kovač i ost. ++
Za ++ Radoslava i Ljubicu Penava i ost. ++
Za ++ Matu, Zorku Vrašić i ost. ++

2024  Župa Posušje