Misne nakane 29. 11. - 5. 12. 2020.

 

Nedjelja
29.11

7:00

Jadranka Hrkać za ++ Jozu, Matiju (ž.), Tomislava i Milana

8:30

Ante Boras za + Stjepana Borasa

10:00

Obitelj za + Matu Galića

11:30

Misa za puk

18:00

Iva Jukić za + Slavu (m.) i ost. ++

Ponedjeljak
30.11.

6:00

 

7:00

Obitelj za + Marka Jukića
Djeca za ++ Joku (ž.) i Juku Ramljak
Mira Ćorić za ++ Ivana i Ljubu Pišković
Ante Crnogorac za ++ Petra, Anđu i Vinka
Manda Đerek za + Antu

18:00

Jadranka Bago za + Božu Borasa

Utorak
1.12.

6:00

Branko Širić za svoje ++

7:00

Obitelj Jukić za + fra Marka
Ana Mitar za + Jerku i ost. ++
Obitelj za ++ Ljubu i Davida Karamatić
Domin Hrkać za ++ roditelje i ost. ++

18:00

Obitelj za + Matu Marasa

Srijeda
2.12.

6:00

Milka Bakula za + Lucu i ost. ++ iz ob. Duspara

7:00

Obitelj za + Vladu Borasa – Dadu
Blago Kovač za svoje ++
Blago Kovač za ++ Dragu (ž.), Matiju (ž.) i Petra
Ljubica Karamatić za ++ Stanka, Tomislava i ost. ++

18:00

Anđa Jukić za ++ Stjepana, Ružu i ost. ++

Četvrtak
3.12.

6:00

Obitelj Jurišić za + Milana

7:00

Danica Petric za + Miru (m.)
Ivanka za + Ivana Galića
Radica Senjak za ++ Ivana, Franu, Anđu, Milana i Danijela
Ivica za ++ Matiju i Peru

18:00

Zdenka Čutura za ++ Matu, Ivu i Zdenka

Petak
4.12.

6:00

Ruža Čutura za + Ivana i ost. ++

7:00

Dragica Jakovljević za ++ Franu, Ružu, Jozu i Danicu
Obitelj za + Miroslava Ramljaka
Vlado Jurišić za ++ Marinu, Ambrožu i ost. ++
Tereza Jazvo za + Rudu

18:00

Obitelj za + Zorku Ivanković

Subota
5.12.

6:00

Branka Oreč za ++ Damjana i Dominika

7:00

Ana Senjak za + Stipu
Obitelj Jurišić za ++ Šimuna, Ivu, Ljubu i Miljenka
Mirjana Vican za + Vladu
Obitelj Gavran za + Jerku

2021  Župa Posušje