Misne nakane 20. - 26. 8. 2023.

Nedjelja
20.8.

7:00

Darko Milićević za ++ Gabru i Ružu

8:30

Obitelj za + Vladu Vicana

10:00

Nada Karamatić za ++ iz obitelji Karamatić i Šarić

11:30

Misa za puk

19:00

Obitelj Čuljak za + Danu (m.)

Ponedjeljak
21.8.

7:00

Obitelj za + Antu Čuturu
Ivan i Marijana Bešlić za ++ Petra i Jozu
Dinko Mandurić za + Matiju
Slobodan Bešlić za ++ Petra, Matiju i Klaru
Obitelj Mrvelj za ++ Anu, Jozu i Trpimira

18:00

Milena Čutura za ++ Juru, Martina, Milu i Anđu

Utorak
22.8.

7:00

Nada Milićević za ++ Vladu, Žarku, Ivu, Mariju i ost. ++
Obitelj Jukić za ++ Ivana, Dragicu i Tomislava
Ante Bago za ++ Peru, Ljubicu, Anđu i ost. ++
Sestre za + Ivana Bošnjaka i ost. ++
Kata Kovač Mostić za + Ivana i ost. ++

18:00

Djeca za ++ Peru i Ivu

Srijeda
23.8.

7:00

Obitelj za + Petra Bišku
Obitelj za + Milana Begića
Veselka Marić za ++ Marinka i Ivu
Pero i Zora Lončar za ++ Jozu, Anu, Zvonku, Dinku, Slavu i Maru
Blago Maras za ++ Marinka, Vladu i roditelje

18:00

Obitelj Cvitanović za ++ Ivana, Vladu, Zdravku (m.), Stjepana i Nevenku Jukić

Četvrtak
24.8.

7:00

Vjekoslav Bakula za ++ Jerku i Zorku
Sveto Karamatić za + Slavu (m.) i ost. ++
Obitelj Zovko za ++ Ivana, Ivu i ost. ++
Ruža Karamatić za + Šimuna
Obitelj Arapović za svoje ++

18:00

Ivanka Vican za svoje ++

Petak
25.8.

7:00

Drinka Milićević za + Milu (m.)
Obitelj za + Ferdu Begića
Obitelj Zlomislić za ++ Stanka, Nedjeljku i ost. ++
Ana Ćavar za ++ Marka, Jaku i Franu Ćavar
Tomislav Jukić za ++ Luku, Janju i ost. ++

18:00

Stipe Zlopaša za + Matiju (ž.)

Subota
26.8.

7:00

Gašparina Čutura za + Stjepana i ost. ++
Antonija Bakula za ++ Kristinu i Anu Jukić
Obitelj Kovač za ++ Slavka, Matiju (ž.) i ost. ++
Pavo Zlopaša za ++ Jerku, Anđu i ost. ++
Obitelj za + Petra Kovača

2023  Župa Posušje