Misne nakane 15. - 21. 9. 2019.

 

Nedjelja
15.9.

7:00

Petar Bakula za ++ Matiju (ž.), Janju, Tomu i ost. ++

8:30

Kata Kovač za ++ Milana i Anu Galić

10:00

Željko Bošnjak za svoje ++

11:30

Misa za puk

19:00

Obitelj za + Anu Jukić i ost. ++

Ponedjeljak
16.9.

7:00

Željko Penava za ++ Ivana, Ružu i ost. ++
Anđa Bešlić za ++ Stipu, Maru i ost. ++
Ana Budimir za + Danicu i ost. ++ iz ob. Bešlić
Petar Penava za ++ Matu, Milu i ost. ++

18:00

Mara Budimir za + Antu i ost. ++

Utorak
17.9.

7:00

Milica Mandurić za + Zvonku i ost. ++
Vlado Bešlić za ++ Jerku i Milu
Ankica za ++ Dragana, Ružu i Marijana
Iva Čutura za svoje ++

18:00

Zora Lončar za ++ Slavu i Maru Petrović

Srijeda
18.9.

7:00

Ljubica Boban za ++ roditelje i ost. ++
Zoran Rezo za + Mariju
Zdravko Čuljak za ++ Matiju, Tomislava, Sanju i ost. ++
Anica Bošnjak za + Jerku i ost. ++
Ivica Dilber za svoje ++

18:00

Obitelj za + Ljubu (m.) Gavrana

Četvrtak
19.9.

7:00

Obitelj za + Franu Dusparu i ost. ++
Obitelj Maras za + Marinka
Milan Bešlić za ++ Petra i Božicu
Ana Bago za ++ Petra, Slavku i Matiju
Obitelj za + Antu Bošnjaka

18:00

Anka Jukić za + Matu

Petak
20.9.

7:00

Ante Šego za + Zorku Šego
Obitelj Jakovljević za ++ Žarka, Andriju i ost. ++
Kata Milićević za + Antu i ost. ++
Nevena Crnogorac za ++ Luku, Maru i Nediljka

18:00

Jadranka Crnogorac za + Maru (ž.)

Subota
21.9.

7:00

Djeca za ++ Svetozara i Matiju (ž.) Jukić
Snježana Miličević za + Antu
Ana Bešlić za ++ Petra Bešlića te Anđu i Miju Jurišić
Jerko Martić za ++ Matu, Anđu i Ivana

2019  Župa Posušje