Misne nakane 26. 1. - 1. 2. 2020.

 

Nedjelja
26.1.

7:00

Obitelj za + Slavku Bradarić

8:30

Stanko Duspara za ++ Šimuna, Ružu, Antu, Jerku i ost. ++

10:00

Ružica Vranjović za + Peru

11:30

Misa za puk

18:00

Rade Zlopaša za + Anđu i ost. ++

Ponedjeljak
27.1.

7:00

Ana Dragoja za ++ Jerku, Šimuna, Katu i ost. ++
Ana Jurišić za svoje ++
Mira Gavran za ++ Anđu, Valu i Antu
Obitelj Kovač za ++ Anđu, Rafaela i ost. ++
Obitelj Bakula za + Željku (ž.) Bakula

18:00

Tonka Lončar za ++ Zvonku, Anu i Jozu

Utorak
28.1.

7:00

Mara Marić za ++ Antu, Antonija (m.)
Jadranka Kovač za ++ Antu i Filomenu Šošić
Živko Šušnjar za ++ Božu, Ivu (ž.) i ost ++
Slobodan Šušnjar za + Katu Šušnjar
Stjepan Kovač za + Ljubicu

18:00

Jagoda Šušnjar za ++ Ivana, Mandu, Križana i ost. ++

Srijeda
29.1.

7:00

Ljuba Petrović za + Mirka i ost. ++
Jozo Bešlić za ++ Antu i Stanu (ž.)
Iva Bešlić za duše u čistilištu
Stana Pavković za ++ Stojana, Delfu i Blagu (m.)

18:00

Obitelj Bašić za + Jerku

Četvrtak
30.1.

7:00

Obitelj Jakovljević za ++ Andriju, Žarka, Mirka i ost. ++
Mladen Karamatić za ++ Ivana, Ružu i ost. ++
Ljuba Vranjković za ++ Marka, Dragicu, Miru (m.) i ost. ++
Vinka Bešlić za svoje ++

18:00

Obitelj za + Stjepana Penavu

Petak
31.1.

7:00

Milica Drnasi za ++ Anđu, Ivu, Ružu, Ivana i Marija
Obitelj za ++ Jozu, Petra, Martina i Ivu Martić
Obitelj za + Matea Bošnjaka i ost. ++
Obitelj za + Vladu-Dadu Borasa

18:00

Jakov Kevilj za ++ Filipa i Ivu (ž.)

Subota
1.2.

7:00

Ljubica Bešlić za + Ivana i ost. ++
Obitelj za ++ Ivana i Ivu (ž.) Gavran
Ana Galić za ++ Antu, Anđu i ost. ++
Obitelj Kovač za + Antu

2020  Župa Posušje