Misne nakane 6. - 12. 12. 2020.

 

Nedjelja
(Sv. Nikola)
6.12.

7:00

Tonka Biško za + Milana

8:30

Ljubica Čutura za + Anđu

10:00

Mila Čutura za + Anicu i ost. ++

11:30

Misa za puk

18:00

Obitelj za + Zvonimira Galića

Ponedjeljak
7.12.

6:00

Frano Boban za svoje ++

7:00

Ruža Rezo za ++ Ivana i Ivu Tokić i ost. ++
Obitelj za ++ Marinka, Stjepana i Milu Čutura
Suzana Begić za duše u čistilištu
Obitelj za + Ružu Martić i ost. ++

18:00

Ljilja Crnogorac za + Veljka i ost. ++

Utorak
(Bezgrješno začeće BDM)
8.12.

6:00

Obitelj Centić za + Slavku (ž.) Kovač i ost. ++

7:00

Obitelj za + Petra Ivankovića
Branko Širić za svoje ++

9:00

Zorka Bakula za ++ Jozu, Matu i Ivu

18:00

Marija Stipić za ++ Peru, Ružu i ost. ++

Srijeda
9.12.

6:00

Slavica Bago za + Milana i ost. ++

7:00

Obitelj za + Damira Bagu
Ivan Ramljak za + Anu Mandurić
Ivan i Ruža Aračić za + Tomislava i ost. ++
Živko i Marija Karamatić za svoje ++

18:00

Kristina i Marina Bešlić za svoje ++

Četvrtak
10.12.

6:00

Stojan i Zdravka Petrović za ++ Dobroslava, Maru, Ivana, Veroniku i ost. ++

7:00

Obitelj za + Ljubu (m.) Penavu
Obitelj za + Vladu Jukića i ost. ++
Mila Šimić za pobijene na Durmišuši
Jeronim Marić za svoje ++

18:00

Mirjana Mitar za duše u čistilištu
Frano Vranjković za + Miju

Petak
11.12.

6:00

Zdenka Jurišić za svoje ++

7:00

Zora Jukić za ++ Stjepana i Slavu
Ljuba Bešlić za svoje ++
Mila Mandurić za + Antu i ost. ++
Dominik Crnogorac za svoje ++

18:00

Željko i Ana Crnogorac za svoje ++

Subota
12.12.

6:00

Ivanka Budimir za ++ Davida, Ružu, Jagu, Peru i Anđu

7:00

Marijan Lukić za + Anu
Zora Crnogorac za ++ Katu, Petra i Ivana
Djeca za ++ Šimuna i Anicu Rezo
Željko Senjak za ++ Jerku, Anđu i ost. ++

2021  Župa Posušje