Sveta krizma u našoj župi


Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 27. travnja 2019.

2019  Župa Posušje