Blagoslov kuća u ponedjeljak 31. 12. 2018.

PONEDJELJAK   31. 12. 2018.:

BATIN, TRIBISTOVO, NUGA, KONJOVAC,

DURMIŠUŠA, OD RIČINE PREMA GRADU – OBJE STRANE, DONJI JUKIĆI, 

DONJI KARAMATIĆI, ISPOD PRO DOMA, KOVAČI, JUKASOVIĆI, TOMIČIĆI

2020  Župa Posušje