Tečaj priprave za brak


U ponedjeljak, 3. lipnja 2019., počinje Tečaj priprave za brak. 
Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18,00.

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

2020  Župa Posušje