Misa na Ričini

U nedjelju, 1. rujna 2019., bit će sv. misa na groblju Ričina. Sv. misa je u 11.00 sati.

U crkvi ne će biti mise u 11.30.

2021  Župa Posušje