Održane „Duhovne vježbe za sve“

Kao pripremu za svetkovinu Uskrsa, na početku ovogodišnje korizme, održane su „Duhovne vježbe za sve“. Voditelj je bio fra Mladen Vukšić. Tema vježbi bila je „Četiri noći spasenja“. Prva noć bila je noć prije stvaranja svijeta. Bog se objavio nad svijetom prije stvaranja. Razmatralo se o Božjoj ljubavi i poniznosti. Bog je svoju vječnost odlučio podijeliti sa svojim stvorenjima.


Nije želio u samoći uživati, nego stvara svijet i čovjeka.
Druga noć bijaše kada se Bog objavio Abrahamu u dobi od sto godina, dok je Sara imala devedeset. Abraham je dobio dijete u stotoj godini, a Sara je rodila u devedesetoj. Izak imaše trideset sedam kad bijaše ponuđen za žrtvovanje.

Treća noć kada se Bog očitovao protiv Egipćana za vrijeme noći. Prijelaz preko Crvenog mora. U središtu je Mojsije.
Četvrta noć bit će kada svijet stigne do svog kraja i kada će biti otkupljen. U centru je Isus Krist, koji se predaje za nas.
Odaziv vjernika bio je iznad očekivanja. Prosjek je bio dvije stotine vjernika svaku večer.

2024  Župa Posušje