Sveta krizma u našoj župi

krizma 2020

 

Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 18. travnja 2020.

2021  Župa Posušje