Raspored blagoslova polja u našoj župi

Poštovani župljani, donosimo vam raspored blagoslova polja. Blagoslovi počinju u 11.00 sati.
Dok traju blagoslovi u crkvi neće biti mise u 11.30. Također, ni u Tribistovu, ne će biti mise.

31. 5. 2020.:
RIČINA, BATIN, VRBICA

7. 6. 2020.:
MARTIĆA KRIŽ, ILIJINO BRDO, CRKVINE

14. 6. 2020.:
NOVO RASTOVAČKO, MATKOVINE

21. 6. 2020.:
TRISKAVAC

24. 6. 2020.:
SOBAČ

29. 6. 2020.:
VUČIPOLJE

2021  Župa Posušje