Prva pričest u našoj župi

Prva pričest u našoj župi bit će 28. lipnja 2020., u 11.30 sati.

2021  Župa Posušje