Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 1. lipnja 2020., počinje Tečaj priprave za brak.

Tečaj se održava u našoj kripti (crkvi) s početkom u 19.00 sati.

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti ranije u župni ured.

2021  Župa Posušje