Sveta krizma u našoj župi

krizma2020
Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 12. rujna (subota) 2020.

2021  Župa Posušje