Misa na Ričini

U nedjelju, 6. rujna 2020., bit će sv. misa na groblju Ričina.
Sv. misa je u 11.00 sati.
U crkvi neće biti mise u 11.30.

2021  Župa Posušje