Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 14. rujna 2020., počinje Tečaj priprave za brak. Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18.00.

Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.

Ovo je posljednji Tečaj u ovoj godini.

2021  Župa Posušje