Sveta krizma u našoj župi

sv krizma

 

Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 8. svibnja 2021.

2021  Župa Posušje