Raspored blagoslova polja

blagoslov poljaPoštovani župljani, donosimo vam raspored blagoslova polja. Blagoslovi počinju u 11,00 sati. Dok traju blagoslovi neće biti mise u 11,30!
25. travnja 2021.: Ričina
2. svibnja 2021.: Batin i Ilijino brdo
9. svibnja 2021.: Tribistovo
16. svibnja 2021.: Martića križ
30. svibnja 2021.: Vrbica i Crkvine
6. lipnja 2021.: Matkovine i Triskavac
20. lipnja 2021.: Novo rastovačko
24. lipnja 2021.: Sobač
29. lipnja 2021.: Vučipolje

2022  Župa Posušje