Sveta krizma u našoj župi

 

Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 4. lipnja (subota) 2022.

2024  Župa Posušje