Onima koji razmišljaju o duhovnom pozivu: "Dođi i vidi"

Mnogi mladi razmišljaju o duhovnom pozivu. Fratri i časne sestre nude mogućnost mladima da bolje upoznaju što je to redovnički život. 
Naša Provincija organizira seminar Dođi i vidi. Seminar će se održati u samostanu na Humcu od 9. do 11. svibnja 2014. Cilj je pomoći mladićima pri razlučivanju; omogućiti im vrijeme molitve i zajedništva s fratrima, kao i novacima i postulantima. 

 
Oni koji su zainteresirani neka se jave fra Mladenu.
Školske sestre franjevke organiziraju „Dan otvorenih vrata“. Cilj je ovog dana da se mlade upozna sa samostanskim načinom života. Za srednjoškolke će se održati u Miletini (Međugorju), 3. svibnja 2014.  A za Osnovnu školu u Bijelom Polju, 10. svibnja 2014. Kontakt telefoni su: s. Danijela B. 063 922 981; s. Petra B. 063 405 813. 
2024  Župa Posušje