BLAGOSLOV KUĆA (2)

PONEDJELJAK, 3. 1. 2022.
MARASOV BRIG, DIO ULICE MARINA DRŽIĆA (IZA GROBLJA M. KRIŽ), GORNJA ZAOBILAZNICA A. STARČEVIĆA, MOSTARSKA, KLESARSKA, CARSKI GAJ (ULICE: A. MIHANOVIĆA, TINA UJEVIĆA, KOVAČIĆA, ŠENOINA,ŠIBENSKA, SPLITSKA, DIO VUKOVARSKE, FRA PETRA BAKULE BR. 30-47.
VOJUŠA:
ULICE BARUNA TRENKA (PARNI BROJEVI) i PETRA SVAČIĆA (PARNI BROJEVI)

UTORAK, 4. 1. 2022.
MELJAKUŠA I. i II.
ULICE: BAKULINA 14-26., KOSAČINA i ULICE OKO STADIONA, BUŠIĆEVA,
MARULIĆEVA, ZORANIĆEVA, J. DALMATINCA,
GRGURA NINSKOGA, KORVINOVA, KRUŽIĆEVA, RAOSOVA, MEŠTROVIĆEVA, UJEVIĆEVA, BLAGE ZADRE, DIO VUKOVARSKE, ZGRADA BRANITELJA.

SRIJEDA, 5. 1. 2022.
DIO ULICE MARINA DRŽIĆA, KAČIĆEVA,MARTIĆEVA - PREMA OSNOVNOJ ŠKOLI i ČUTURIĆEVA,
PUT ZA BATIN, FRANKOPANSKA, KVATERNIKOVA, LJ. POSAVSKOGA,
ZGRADE KOD STADIONA,
NEBODERI NA VOJUŠI,
ULICA STJEPANA TOMAŠEVIĆA,
DOMOVINSKOG RATA,
TRG HRV. VELIKANA,
MATIJE GUPCA,
KATARINE ZRINSKI (NEPARNI 1- 13)
BOKSITNE ZGRADE (MELJAKUŠA II.)
DIO DALMATINSKE i M. TOMIĆA

2023  Župa Posušje