Lectio divina u našoj župi

Od sljedeće subote, 22. siječnja 2022., u našoj župi započinju redoviti susreti molitvenog čitanja svetog Pisma – lectio divina.
Pozivamo sve, a osobito naše mlade, da uz razmatranje Božje riječi kojom nas hrani bogoslužje crkve rastemo u svetosti.
Susret počinje u 20 sati u vjeronaučnom centru, a predvodi ih fra Robert.

2023  Župa Posušje