30. Zlatna harfa

U srijedu, 30. travnja 2014., u Franjevačkoj crkvi u Mostaru je održana 30. Zlatna harfa. Nastupilo je trinaest dječijih zborova iz Hercegovine. Među njima, nastupio je i naš posuški zbor "fra Grga Martić" s pjesmama: "Tajno divna" i "Kao zvijezda sjajna, čista". Program je počeo u 12:00 sati, a završio je u 16,00 sati. 


 
Zbor broji 75 članova. Redovito nastupaju na sv. misi u 8,30. Zahvaljujemo zboru za njihov doprinos liturgiji. Hvala i s. Marini Ivanković koja vodi zbor, također, veliko hvala i prof. Mariji Polić koja pomaže u sviranju.2023  Župa Posušje