Tečaj priprave za brak

U ponedjeljak, 5. lipnja 2017., počinje Tečaj priprave za brak. Tečaj se održava u našem Pastoralnom središtu s početkom u 18,00.

 
Prijave su na početku Tečaja, tako da nema potrebe dolaziti prije u župni ured.
Ovo je treći Tečaj u ovoj godini.
2018  Župa Posušje