Sastanak za hodočasnike u Poljsku


U srijedu 14. lipnja, nakon večernje mise, bit će sastanak za hodočasnike u Poljsku.

2018  Župa Posušje