Produžetak mandata misionara milosrđa

Našoj braća fra Milanu Lončaru (Posušje) i fra Ivanu Landeki ml. (Zagreb) produžen je mandat službe Misionara milosrđa, u dogovoru s redovničkim Ordinarijem. Sveti je Otac odlučio da se ova osjetljiva služba, izraz božanskoga milosrđa i pastoralne skrbi Crkve, nastavi „kao konkretan znak da milost Jubileja ostaje živa i djelotvorna svuda u svijetu“ (Misericordia et Misera, 9). Ovlast misionara milosrđa sadrži odrješenje grijeha koje su pridržani Svetoj Stolici. Kako biste potrebite pokornike mogli uputiti na naše misionare milosrđa, u prilogu možete pročitati popratno pismo Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije u kojemu su razložno napisane pojedinosti.

PAPINSKO VIJEĆE
ZA PROMICANJE
NOVE EVANGELIZACIJE
----------------------------
Predsjednik

        Misionarima milosrđa
        koji su prihvatili nastaviti
        povjerenu im službu prigodom
        Izvanredne Svete Godine milosrđa

U Vatikanu 26. travnja 2017.

Prot. br. NE/532/2017/P

Dragi misionaru milosrđa,

kao što Vam je poznato, u svjetlu duhovnih plodova kojima je rad misionara milosrđa davao rasti tijekom nedavne Izvanredne Svete Godine, Sveti je Otac odlučio da se ova osjetljiva služba, izraz božanskog milosrđa i pastoralne skrbi Crkve, nastavi do dalje obavijesti „kao konkretan znak da milost Jubileja ostaje živa i djelotvorna svuda u svijetu“ (Misericordia et Misera, 9). Iz tih razloga, u dogovoru s Vašim Ordinarijem i poznajući Vašu želju da nastavite ovu službu, šaljem Vam, u prilogu, Dekret kojim Vas Sveti Otac potvrđuje misionarom milosrđa.

Kao i u Jubilarnoj godini, i u ovomu novom razdoblju Vaše službe molio bih da se stavite na raspolaganje župnicima, rektorima svetišt â i dijecezanskim biskupima, spremni prihvatiti poslanja ljudima i inicijativama osobito vezanima uz slavlje sakramenta pomirenja i propovijedanje u službi božanskoga milosrđa, prije svega u razdobljima liturgijske godine izvan vremena kroz godinu. Bilo bi dobro da promičete svoju službu poticanjem organiziranja upravo takvih slavlja.

Pozvani ste da, na uzoran način, utjelovite one odlike koje Sveti Otac predlaže kao vlastite svakom ispovjedniku. Tako biste trebali težiti da budete dobrohotni prema svima, svjedoci očinske nježnosti koliko ju god težina grijeha zahtijevala, pažljivi u pomoći penitentima u razumijevanju krivice koju su počinili, jasni u izlaganju moralnih načela, spremni strpljivo hodati uz vjernike na njihovu putu obraćenja, pronicljivi u razlučivanju pojedinačnih slučajeva, velikodušni u posredovanju Božjeg oproštenja i srdačni (usp. Misericordia et Misera, 10).

Htio bih Vas podsjetiti da su ovlasti podijeljene Vam prigodom Izvanredne Svete Godine i dalje na snazi i da su ograničene na odrješenje od sljedećih grijeha koji povlače cenzuru pridržanu Svetoj Stolici:

  1. 1.      Profanacija euharistijskih čestica odnošenjem ili zadržavanjem čestica sa svetogrdnom namjerom.
  2. 2.      Upotreba tjelesne sile protiv rimskog prvosvećenika.
  3. 3.      Odrješenje sukrivca u grijehu protiv šeste Božje zapovijedi.
  4. 4.      Izravna povreda sakramentalnog pečata sa strane ispovjednika.
  5. 5.      Bilježenje posredstvom tehničkih uređaja onog što svećenik ili penitent izriče u sakramentu ispovijedi (bilo stvarno ili hinjeno) ili objavljivanje takva sadržaja sredstvima javnog ili društvenog priopćavanja. (usp. Zbor za nauk vjere, Decretum de sacramenti Paenitentiae dignitate tuenda, 23 rujna 1988. (AAS 80 [ 1988 ] 1367).

Također bih Vas htio podsjetiti da je služba misionara milosrđa ograničena isključivo na unutarnje područje. Prema tome, misionar nije nadležan ulaziti u pitanja ili mjere koje su u nadležnosti vanjskog područja.

Što se tiče otpuštenja cenzura, dovoljno je da misionar upotrijebi redovnu formulu odrješenja, koja ostaje nepromijenjena, s nakanom odrješenja od cenzure. Međutim, ako bi to donijelo veći mir penitentu, misionar smije, prije izgovaranja redovne formule odrješenja, odriješiti penitenta od cenzure izgovarajući posebnu formulu priloženu u Dodatku I Obreda pokore. (S tim u svezi, uputno je konzultirati inačicu Obreda pokore koja se upotrebljava na Vašem području).

Također bih htio iskoristiti ovu priliku da s Vama podijelim želje Svetog Oca da se susretne sa svim misionarima milosrđa, ovdje u Rimu, na Drugu vazmenu nedjelju (također znanu kao „Nedjelja božanskog milosrđa“) 2018. Ova prigoda, u svezi koje ćete primiti podrobnije detalje u budućnosti, želi omogućiti priliku za formaciju i podjelu iskustava. Prema tome, zahtijeva se da budete prisutni u Rimu od 8. do 11. travnja 2018.

Konačno, htio bih Vas podsjetiti da sva komunikacija vezana uz službu misionara milosrđa treba ići isključivo putom e-maila na sljedeću adresu: (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Htio bih Vam zahvaliti još jednom na služenju koje ste već iskazali Crkvi tijekom Jubileja milosrđa i za Vašu spremnost da nastavite ovo poslanje. Želim Vam plodnu službu i svaki blagoslov,

odani Vam u Kristu,
+ Rino Fisichella

2019  Župa Posušje