Sveta krizma u našoj župi

 


Ovih dana dobili smo datum svete krizme u našoj župi.

To je 5. svibnja 2018.

 

2019  Župa Posušje