Blagoslov kuća od 28.12. do 30. 12. 2017.


Poštovani župljani,
donosimo vam raspored blagoslova kuća od 28. 12. do 30 12. 2017.
 
ČETVRTAK 28. 12. 2017.:
RASTOVAČA, SOBAČ, TRIBISTOVO, NUGA, KONJOVAC
 
PETAK 29. 12. 2017.:
OSOJE, ČITLUK, VINJANI 
 
SUBOTA 30. 12. 2017.:
BATIN, DURMIŠUŠA, GORNJI  JUKIĆI  i   KAPETANIĆI, OD RIČINE PREMA GRADU – OBJE STRANE, DONJI JUKIĆI, DONJI KARAMATIĆI, ISPOD PRO DOMA, KOVAČI, JUKASOVIĆI, TOMIČIĆI, 
ULICA MILE BOŠNJAKA, OKO GRADSKOG VRTIĆA, ULICE KRALJA ZVONIMIRA, NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG, KRALJA TVRTKA, BANA MATEJA NINOSLAVA, USKOČKA, PAVLA RITERA VITEZOVIĆA 
2019  Župa Posušje