Obavijest za krizmanike


U subotu, 5. svibnja 2018., u 10, 00 je sv. krizma. Molimo da krizmanici dođu pola sata ranije.

Ispovijed za krizmanike, njihove kumove i roditelje bit će u petak u 19,00 sati.

2019  Župa Posušje